Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)

Sense of Sound

Twee weken sluiten de deuren van DordtYart. De tentoonstelling Cross Works wordt afgebouwd en de nieuwe tentoonstelling Sense of Sound wordt opgebouwd en geïnstalleerd. Een tentoonstelling waarin een uniek beeld van ruim een halve eeuw geluidkunst getoond wordt. Ruim 40.000m3 vult zich op met geluidgolven: installaties, muziekoptredens, performances en workshops. En dat is spannend, want als bezoeker wordt je ondergedompeld in allerlei nieuwe en onbekende vormen van geluidkunst. Net als kijken naar kunst vraagt luisteren naar kunst om oefening en toewijding. Tijdens deze tentoonstelling wordt de, en daarmee uw, 'Sense' opnieuw beluisterd en beklonken.

Tijdens Sense of Sound is de geschiedenis van de geluidkunst te zien en te horen in de installaties van Dick Raaijmakers, Paul Panhuysen en Ad van Buuren, de grondleggers van de (elektronische) geluidkunst in Nederland. Jonge, net afgestudeerde kunstenaars Tamar Harpaz, Matthijs Munnik, Matthias König en het duo Elise 't Hart & Nils Davidse tonen een aantal nieuwe werken en geven workshops en performances. Ook gerenommeerde kunstenaars Hans van Koolwijk, Nico Parlevliet, Maria Barnas en Robert Lambermont dragen bij aan de tentoonstelling. Zij tonen installaties en geven geluidperformances.

raapan.jpg

Dick Raaijmakers, Ideofoon1 / Paul Panhuysen, Ginger Strings

munpar.jpg

Matthijs Munnik, Alogon / Nico Parlevliet, De Zee


19 augustus: opening Sense of Sound met
Ensemble Interface en Hans van Koolwijk


Ensemble Interface verzorgt het openingsconcert. Dit internationale collectief (Frankfurt, 2009) richt zich op hedendaagse muziek door middel van onderzoek, educatie en performance. Samen met drie componisten heeft Interface Hans van Koolwijk gevraagd voor Klangmøbil nieuwe instrumenten te ontwerpen, opdat de musici uit hun comfort zone treden. Zo zijn de Bellen-installatie, de Beam-cello, de Glissando-drum en andere nieuwe instrumenten gebouwd. Ensemble en componisten werken drie dagen voor de opening in de hal aan de wereldpremière. Het wordt spannend, het is een experiment, een work in progress.

Misschien kent u de grote blauwgroene Klankkaatser van Hans van Koolwijk uit de begintijd van DordtYart. Of zijn bone china bellen die nu in het voorhuis hangen. Het instrumentarium blijft tijdens Sense of Sound grotendeels staan, inclusief de Belleninstallatie, waarin vijftig bellen regelmatig zullen klinken.

koolwijk-323.jpg

De Bellen in actie met Hans van Koolwijk en het Schreck Ensemble. Ook later in het seizoen zullen zij performances geven.


Sense of Music, programma en kaartverkoop

Via deze link vindt u alle informatie over het programma en de kaartverkoop voor Sense of Music. Nieuw op de website staan de workshop Storytelling van pianist Marnix van de Poll, met muziek van Shostakovich en een selectie van zijn programma in het klankbodempaviljoen. Een mooie toevoeging op uw bezoek aan Sense of Sound.

Hal gesloten: 31 juli t/m 18 augustus
Sense of Sound: 19 augustus t/m 15 oktober
S
ense of Music: 15 september t/m 8 oktober
O
peningstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur
mondriaanfonds_logo_diap.jpg

 

 

 


 

 

Sense of Sound

For the next two weeks, the doors of DordtYart will be closed. The exhibition Cross Works will make place for the new exhibition Sense of Sound. A unique exhibition showing half a century of sound art. Over 40.000m3 fills up with sound waves: installations, music performances and workshops. And that is exciting, because as a visitor you will go through a new experience. Just like looking at art, listening to art requires practice and devolution. During this exhibition the (and thus your) 'Sense' will be listened and invent again.

In Sense of Sound, the history of sound art is seen and heard in the installations of Dick Raaijmakers, Paul Panhuysen and Ad van Buuren, the founders of (electronic) sound art in the Netherlands. Young, recently graduated artists Tamar Harpaz, Matthijs Munnik, Matthias König and the duo Elise 't Hart & Nils Davidse show a number of new works and give workshops and performances. Also renowned artists Hans van Koolwijk, Nico Parlevliet, Maria Barnas and Robert Lambermont contribute to the exhibition. They show installations and give sound performance.

raapan.jpg

Dick Raaijmakers, Ideofoon1 / Paul Panhuysen, Ginger Strings

munpar.jpg

Matthijs Munnik, Alogon / Nico Parlevliet, De Zee


August 19: opening Sense of Sound with
Ensemble Interface and Hans van Koolwijk

During the opening, Ensemble Interface gives a special performance. Ensemble Interface is an international collective of musicians, founded in 2009 (Frankfurt). They focus on contemporary music through special performances, educational activities and research. Togther with three composres, Interface asked Hans van Koolwijk to make new intruments for the performance Klangmøbil, so the musicians get out of their comfortzone. So are the Bellen-installatie, the Beam-cello, the Glissando-drum and other instruments build. The ensemble works on a worldpremiere in the hall. It's going to be exited, an experiment, a work in progress.

Perhaps you know Hans van Koolwijk's work still from DordtYart 2013: de Klankkaatser or the porcelain bells in the front of DordtYart. The instruments will stay in the hall during Sense of Sound, including the Belleninstallatie (bells-installation).

koolwijk-323.jpg

De Bellen in action with Hans van Koolwijk and the Schreck Ensemble. Later in the season they will also perform.


Sense of Music, programme and ticket sales

Through this link you will find all information about the programme and the ticket sales for Sense of Music. New on the website is the workshop Storytelling by pianist Marnix van de Poll, with music by Shostakovich and a selection of his programme in the Klankbodempaviljoen (soundbox-pavilion). A beautiful addition to your visit of Sense of Sound!

Hall closed: July 31 till August 18
Sense of Sound: August 19 till Ocotber 15
Sense of Music: September 15 till October 8
Opening hours: Friday till Sunday, 11.00 – 17.00 hrs
mondriaanfonds_logo_diap.jpg
                                     Online versie Afmelden