Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

PAASWEEKEND

Tijdens het Paasweekend openen de deuren voor het laatste seizoen DordtYart in de Biesboschhal met het thema verschijnen / verdwijnen. We presenteren u de kunstenaars, de nieuwe werken in en rondom de hal en de eerste vijf werkplaatsen van Maria Blaisse & Bin Xu, Driessens & Verstappen, Rick van Meel, Funda Gül Özcan en J&B.
Beide Paasdagen zijn er open rondleidingen om 12.00 uur en om 15.00 uur. Aanmelden kan via info@dordtyart.nl

zondag 21 & maandag 22 april
11.00 - 17.00 uur

 
Maria Blaisse en Bin Xu konden niet eerder zo groot werken als ze bij DordtYart komen doen. Hun jarenlange (materiaal)onderzoek zal ingezet worden voor de bouw van een groot, nieuw werk van bamboe. Dit werk zal met haar 12 x 3 x 6 meter de bezoeker uitnodigen de ruimte te betreden en de beweging en daarmee energie van de constructie zelf te ervaren. 
 
Driessens & Verstappen spelen tijdens verschijnen / verdwijnen. met de tijd door erosieprocessen van souvenirs te versnellen. Wekelijks komen de kunstenaars hun onderzoek in de machinehal monitoren. Een nieuwe performatieve installatie en vormverzameling (Morfotheek) is het resultaat.
Tijdens verschijnen / verdwijnen kunt u zich verhouden tot een onvoorstelbaar object dat normaalgesproken opbrand in de atmosfeer van Jupiter. Rick van Meel bouwt tijdens zijn residentie bij DordtYart satelliet JUNO op schaal na. Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, verschillende technieken en instrumenten, Rick neemt alles mee in zijn onderzoek.
 
Funda Gül Özcan maakt opvallende ruimtelijke installaties vol beelden en kleuren die je meenemen in de wereld en verhalen van de kunstenaar. In DordtYart plaatst ze haar werk It Happened As Expected (2018), een installatie gemaakt voor een Turkse bar in Graz met borrelende lavalampen en flikkerende schermen. Van 21 april t/m mei zal Funda in de hal werken aan nieuwe onderzoeken gericht op het werken met nieuwe materialen, 3D reliëfs en projecties.
 
Jacob van der Zwan en Bert Frings werken sinds 2015 aan bijzondere video-installaties, sculpturen en tekeningen in de taal van de straat. Tijdens DordtYart 2019 doen ze dit vanuit een nieuwe omgeving: die van de Biesboschhal. Het project neemt hierin letterlijk het verschijnen en verdwijnen van de mens als uitgangspunt. Het resultaat zal in haar opzet poëtisch schuiven tussen een paradijselijke staat waarbij de natuur haar gang gaat en een harde weergave van de hedendaagse straat.
 

paasweekend: 21 & 22 april, 11.00 - 17.00 uur
vanaf 25 april: donderdag t/m zondag, 11.00 - 17.00 uur
programma: www.dordtyart.nl/agenda

 
AGENDA

zondag 21 & maandag 22 april
11.00 - 17.00 uur

Paasweekend met werken van alle kunstenaars, open studio's en rondleidingen om 12.00 uur en om 15.00 uur.

donderdag 30 mei, 20.00 uur
Presentatie Barbara Visser

donderdag 13 juni, 20.00 uur
Presentatie Marjoleine de Vos


donderdag 27 juni, 20.00 uur
Presentatie Maarten Doorman

vrijdag 5 juli, 20.00 uur
Symposium: hedendaagse kunst over de rand van het instituut (informatie volgt later)

donderdag 11 juli, 20.00 uur
Presentatie Koen Vanmechelen

zaterdag 27 en zondag 28 juli
Finissage met performance Sachi Miyachi
 
SCIENCE OF SOUND

Spits uw oren en open uw ogen voor de nieuwe film van Jeanne van der Horst over de tentoonstelling Science of Sound (DordtYart 2018), met o.a. de gigantische knikkerbaan van Erfan Abdi, de schommelende pianoharpen van Mike Rijnierse en Rob Bothof en de draaiende Leslies van Horst Rickels en Robert Pravda. Klik hier voor de film. 
 
 
ENGLISH 

EASTER WEEKEND

During the Easter weekend the doors of DordtYart will open for the last time in the Biesboschhal with the theme verschijnen / verdwijnen (appear / disappear). This special weekend we present the new artists, the new works in and around the hall and the first workplaces of Maria Blaisse & Bin Xu, Driessens & Verstappen, Rick van Meel, Funda Gül Özcan and J&B.

Both Easter days we organise special tours at 12.00 hrs and 15.00 hrs (Dutch only) You can register via info@dordtyart.nl.

Sunday April 21 & Monday April
11.00 - 17.00 hrs

 
Maria Blaisse & Bin Xu have never before been able to work as big as they will do at DordtYart. Their years of (material) research will be used for the construction of a large, new piece of bamboo. With its 12 x 3 x 6 meters, this work will invite the visitor to enter the space and experience the movement and associated energy of the construction itself.
Driessens & Verstappen play during verschijnen / verdwijnen with time by manipulating the erosion processes of souvenirs. The artists come to monitor their research in the machine hall on time a weekly basis. A new performative installation and shape collection (Morfotheek) is the result.
 
During this last season you can relate to an unimaginable object that normally burns up in the atmosphere of Jupiter. Rick van Meel is recreating the satellite JUNO during his residency at DordtYart. Mathematics, physics, chemistry, various techniques and instruments, Rick takes everything into his research.
Funda Gül Özcan makes striking installations full of images and colors that take you into the world and stories of the artist. In DordtYart she places her work It Happened As Expected (2018), an installation made for a Turkish bar in Graz with bubbling lava lamps and flickering screens. Funda will be working in the hall from April 21 till May. She will focus on working with new materials, 3D reliefs and projections.
 
Easter weekend: April 21 & 22, 11.00 - 17.00 hrs
From April 25: Thursday till Sunday, 11.00 - 17.00 hrs
Programm and agenda: www.dordtyart.nl/agenda