Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 
Donderdag 27 juni, 20.00 uur
Een avond met Maarten Doorman en Sarah van Sonsbeeck

Maarten Doorman is schrijver, filosoof en bijzonder hoogleraar Journalistieke Kritiek van Kunst en Cultuur aan de universiteit in Amsterdam. In 2014 gaf Doorman een bijzondere lezing bij DordtYart tijdens GlassFever naar aanleiding van het werk van Koen Vanmechelen. Donderdag 27 juni staat in het teken van verschijnen / verdwijnen. Doorman spreekt over zijn werk en gaat in gesprek met kunstenaar Sarah van Sonsbeeck. Sarah startte zes weken geleden met haar werkperiode. Onbevangen startte zij haar onderzoek en eindigde met een heel nieuw werk: For Jan. Een werk dat u zelf kunt ervaren door achter het bureau, in de stoel van de kunstenaar gaat zitten. Een compositie van vierhoekige vormen in de ruimte komt uw gezichtsveld binnen. De vlakken zijn met bladmessing en bladgoud in de ruimte aangebracht als gouden graffiti. Het werk is zowel een eerbetoon aan-, als plagiaat van de door van Sarah bewonderde kunstenaar Jan Dibbets. 

Entree €5,00
Vriend- en seizoenkaarthouders gratis

 

Maaltijd
Voorafgaand aan deze avond verzorgt onze kok Deborah een maaltijd om 18.30 uur. De prijs van dit diner is €20.- p.p. incl. glas wijn. Opgeven tot 25 juni via info@dordtyart.nl

< Sarah van Sonsbeeck, One Cubic Meter of Broken Silence
> Sarah van Sonsbeeck, werkend aan For Jan 
 
 
Puck Verkade en Stéphane Cauchy gestart met residency
Kunstenaars Puck Verkade en Stéphane Cauchy zijn afgelopen week van start gegaan met hun werkperiode. De materialen en gereedschappen uit Engeland (Puck) en Frankrijk (Stéphane) zijn uitgepakt en de werkplaatsen zijn ingericht.

Puck Verkade startte haar werkperiode met het geven van een presentatie op donderdag 13 juni. Ze vertelde over haar werkprocessen, de thema's in haar werk en over haar werk in wording: een nieuwe film over een vlieg, een mug, een mot en een huisvrouw. In de hal staan inmiddels een aantal van haar figuren, liggen haar schetsen voor de film en werkt ze aan een levensgrote filmstudio met green screen.

Stéphane Cauchy plaatste in de hal het werk dat hij in DordtYart maakte tijdens een residentie in 2014. Elk onderdeel van deze bewegende mobile maakte Stéphane zelf. Buiten in de haven van DordtYart toont hij het werk Untitled bucket. Een simpele beweging met een grote de spanning: die van het moment dat de emmer water kantelt en terug klettert de haven in. Stéphane werkt aan nieuw onderzoek dat nog meer in zal gaan op de betekenis van chaotische en onvoorspelbare bewegingen.
^ Puck Verkade tijdens presentatie
< Stéphane Cauchy, Untitled bucket
> Puck Verkade, werkplaats
 
Ondertussen bij DordtYart, wisseling kunstenaars
De hal vult zich met nieuwe werken en onderzoeken. De eerste werkperiodes van kunstenaars bij DordtYart zijn aan een einde gekomen. J&B werkten afgelopen weken aan een nieuwe film in en om DordtYart heen. De film wordt momenteel geëdit en zal aan het einde van de tentoonstelling geïntegreerd worden in hun werk dat in de hal al te zien is: De Staat van de Straat.
De nieuwe ruimte van Maria Blaisse en Bin Xu is sinds afgelopen week opgerezen. Een grote, energieke ruimte van bamboe staat middenin de hal en is te betreden.
^ de dome in laatste fase, Maria Blaisse en Bin Xu
 
Donderdag 27 juni, 20.00 uur
Presentatie 
Maarten Doorman en Sarah van Sonsbeeck

Donderdag 11 juli, 20.00 uur
Presentatie 
Koen Vanmechelen


Zondag 21 juli, 14.00 uur
Live evenement
Barbara Visser


Zaterdag 27 en zondag 28 juli
Finissage met performance
Sachi Miyachi


Entree presentaties €5,00
Vriend- en seizoenkaarthouders gratis
 
ENGLISH

Thursday, June 27, 8 p.m.
An evening with Maarten Doorman and Sarah van Sonsbeeck

Maarten Doorman is writer, philosopher and professor Journalistic Criticism of Art and Culture at the University of Amsterdam. In 2014, Doorman gave a special lecture at DordtYart during GlassFever, about the work of Koen Vanmechelen. Thursday 27 June is all about out theme verschijnen / verdwijnen (appear / disappear). Doorman talks about his work and will have a conversation with artist Sarah van Sonsbeeck. Sarah started her residency six weeks ago. Uninhibited, she started her research and ended up with a complete new work: For Jan. A work that you can experience yourself by sitting in the artist's chair behind the desk. A composition of quadrangular shapes in space enters your field of vision. The squares are made from brass leaf and gold leaf, tagging the space like golden graffiti. The work is both hommage to- and plagiarism of the Dutch artist Jan Dibbets whom van Sarah much admires.

Admission € 5.00
Friend and season ticket holders free
Dutch Spoken

Meal
Prior to this evening, our chef Deborah will prepare a meal at 6.30 p.m. The price of this dinner is € 20.- per person incl. Glass of wine. Sign up until June 25 via info@dordtyart.nl.
 
Puck Verkade and Stéphane Cauchy started their residency
Artists Puck Verkade and Stéphane Cauchy started their residency last week. The materials and tools from England (Puck) and France (Stéphane) have been unpacked and the workshops have been set up.

Puck Verkade started by giving a presentation on Thursday 13 June. She told about her work processes, the themes in her work and about her work in progress: a new film about a fly, a mosquito, a moth and a housewife. A number of her figures are now in the hall, her sketches are in front of the film and she is working on a life-size film studio with a green screen.

Stéphane Cauchy placed the work he made in DordtYart during a residency in 2014 in the hall. Stéphane made every part of this moving mobile himself. Outside in the harbor of DordtYart he shows the work Untitled bucket. A simple movement with a great tension: that of the moment that the bucket of water tilts and back crashes into the harbor. Stéphane is working on a new research that will elaborate on the meaning of chaotic and unpredictable movements.
 
Meanwhile at DordtYart, changing artists
The hall fills itself with new works and researches. The first residencies of artists at DordtYart have come to an end. J&B worked on a new film in and around DordtYart in recent weeks. The film is currently being edited and will soon be integrated in their work De Staat van de Straat, that can already be seen in the hall.
The new space of Maria Blaisse and Bin Xu has arisen since last week. A large, energetic bamboo space is in the middle of the hall and can now be accessed.
 
Thursday 27 June, 20.00 hrs
An evening with 
Maarten Doorman and Sarah van Sonsbeeck

Thursday 11 July, 20.00 hrs
Presentation 
Koen Vanmechelen


Sunday 21 July, 14.00 hrs
Live event 
Barbara Visser


Saturday 27 and Sunday 28 July
Finissage with performance
Sachi Miyachi


Admission presentatios €5,00
Vriend- en seizoenkaarthouders free
Dutch spoken