Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 
Nieuwe residencies, Cello concert en DordtYart in de pers
Drie weken verschijnen / verdwijnen bij DordtYart zijn verstreken. De eerste groep kunstenaars vult de hal met energie, nieuw onderzoek en nieuwe werken. Funda Gül Özcan experimenteert achterin de hal met het bouwen van een installatie met gevonden stukken hout, J&B werken aan glazen maskers voor hun nieuwste productie, Maria Blaisse en Bin Xu splijten, schaven en schuren bamboe voor hun dome en Rick van Meel werkt aan de kleine, gedetailleerde onderdelen voor zijn grote satelliet. Volgende week gaan ook Sarah van Sonsbeeck en Susanna Inglada van start. Graag stellen wij deze kunstenaars aan u voor:
 

Sarah van Sonsbeeck

In de hal vindt u twee werken van Sarah die gaan over stilte en ruimte. Bijvoorbeeld de glazen stilte die de kunstenaar maakte voor een tentoonstelling in Almere: een vierkante meter stilte in de ruimte. Na enige tijd werd het verstilde glas door vandalen ingegooid en sindsdien is de titel van het werk One Cubic Meter of Broken Silence.

Hoe Sarah in dit werk speelt met stilte en ruimte, vervolgt zij haar onderzoek tijdens haar residency waarbij ze de nadruk legt op het onderzoek naar persoonlijke, mentale architectuur. Dit naar aanleiding van een tekst die ze schreef: ‘je huis is je hoofd’ in het kunstenaarsboek ‘Mentale Ruimte’.  ‘Als rode draad in mijn projecten sindsdien is voor mij het gevoel dat ruimte niet alleen fysiek maar ook mentaal is en dat alle objecten daarin zowel een fysieke als een mentale verschijning hebben. Ruimte beïnvloedt hoe wij ons voelen in een ruimte. Misschien zou je dit Mentale Architectuur kunnen noemen.’ 

 

Susanna Inglada

Susanna Inglada maakt tekeningen en ruimtelijke collages. Susanna is geboren en getogen in Catalonië. Haar thuisland en haar opvoeding maken dat ze zeer geïnteresseerd is in (haar eigen) Spaanse cultuur en geschiedenis. Wanneer ze aan het werk gaat, start ze met een gevonden onderwerp of verhaal dat ze nog niet helemaal begrijpt maar haar gevoel en emotie wel aanspreken. Bijzondere sculpturen vol politieke en maatschappelijke onderwerpen ontstaan.
Tijdens haar werkperiode bij DordtYart maakt Susanna nieuwe werken die, net als de werken die momenteel in de hal te zien zijn, de ruimte vullen. De hal is door zijn grootte een uitdaging. Susanna maakt tekeningen waarin ze experimenteert met nieuwe materialen als metaal en keramiek.

 

 
Cello concert in DordtYart
Tijdens het festival Dordt in Cello vindt er een bijzonder cello concert plaats in DordtYart. Op donderdagavond 30 mei vult het Amsterdamse Cello Octet de hal met klanken van het stuk '8' van componist Michael Gorden.
Voor New Yorker Michael Gordon heeft minimal music geen geheimen meer. In ruim 30 jaar keerde hij het minimal-genre binnenstebuiten en vond een eigen componeertaal. In ‘8’ cirkelen cello klanken eerst in een bepaalde richting, dan tegenovergesteld en eindigt het in een koraal, waar het geluid van de cello’s in een machtig orgel transformeert. Meer informatie en tickets vindt u hier. 
 
DordtYart in de pers
Veel nieuwe bezoekers vinden DordtYart door de mooie artikelen en recensies die geschreven zijn. Graag zetten wij ze voor u op een rij:


NRC
'Boeiend slot voor ongrijpbaar DordtYart'

Trouw
'Voor de laatste keer een groot speelveld voor kunstenaars op de Dordtse werkplaats'

Museumtijdschrift
'Slotakkoord in fabriekshal'

MetropolisM
'Aan al het goede komt een einde – DordtYart (2012-2019)... maar eerst nog een nieuw seizoen'

RTV Rijnmond (film)
'Laatste expositie in DordtYart'
 
Mondriaan Fonds
Goed en mooi nieuws: we hebben de bijdrage Opdrachtgeverschap van het Mondriaan Fonds ontvangen voor onze laatste tentoonstelling in de Biesboschhal. De kunstenaars ontvangen dankzij deze bijdrage een ruimer budget voor het ontwikkelen van hun onderzoeken. 'De commissie heeft waardering voor de wijze waarop DordtYart de ruimte geeft aan kunstenaars om te experimenteren en nieuw werk te produceren. Zij is van mening dat het initiatief een waardevolle aanvulling is op het veld'. 
 
Cursus hedendaagse kunst: Hovo Rotterdam x DordtYart
DordtYart en Hovo (Erasmus Universiteit Rotterdam) presenteren een bijzondere cursus hedendaagse kunst en esthetica. Tijdens deze cursus bezoekt u niet zomaar de tentoonstelling in de hal, maar bent actief deelnemer in het productie
proces en gaat samen met uw docent kunsthistoricus Milou Terpstra in gesprek met de kunstenaars. U leert letterlijk tussen de kunst. Bijvoorbeeld over het kijken naar hedendaagse kunst: waar gaan de werken over, hoe kunt u de installaties en sculpturen interpreteren en hoe kunt u zich als toeschouwer tot de werken verhouden? Meld u aan voor de cursus en vind uw antwoord! Vind meer informatie over het programma en het inschrijven via deze link.

Cursusprogramma Hovo Rotterdam x DordtYart:
Donderdag 20 juni, 14:00 - 17:00 uur
Isabelle Andriessen: wat kan als levend en als niet-levend beschouwd worden?
Donderdag 27 juni, 14:00 - 17:00 uur
Susanna Inglada: het verdwijnen en verschijnen van de Spaanse geschiedenis
Donderdag 4 juli, 14:00 - 17:00 uur
Femke Herregraven: onderzoek in de vorm van een kunstwerk
 
AGENDA

donderdag 30 mei, 20.15 uur
Cello concert DordtYart (Dordt in Cello)

donderdag 27 juni, 20.00 uur
Presentatie Maarten Doorman

vrijdag 5 juli, 20.00 uur
Manifestatie: hedendaagse kunst op de rand van het instituut (informatie volgt)


donderdag 11 juli, 20.00 uur
Presentatie Koen Vanmechelen

zaterdag 27 en zondag 28 juli
Finissage met performance Sachi Miyachi


Meer info via www.dordtyart.nl/agenda
 
 
ENGLISH

Three weeks of verschijnen / verdwijnen at DordtYart have passed. The first workplaces are in use and the artists are working hard on research and new work. Funda Gül Özcan is experimenting by building a new installation in the back of the hall with found wood, J&B are working on new glass masks for their new film production, Maria Blaisse and Bin Xu are splitting, scraping and sanding bamboo for their dome and Rick van Meel is working on small, detailed parts for his large satellite. Sarah van Sonsbeeck and Susanna Inglada will also start next week. We'd like to introduce you to these artists:

Sarah van Sonsbeeck
In the hall you will find two works by Sarah that deal with silence and space. For example, the glass silence that the artist made for an exhibition in Almere: a square meter of silence in a space. After a while the still glass was smashed by vandals and since then the title of the work is One Cubic Meter of Broken Silence.

How Sarah plays with silence and space in this work, she will continue her research by focussing on research into personal, mental architecture. This is based on a text she wrote: ‘je huis is je hoofd’ (your house is your head) in the artist's book ‘Mentale Ruimte’ (mental Space). ‘The common thread in my projects since then has been the feeling that space is not only physical but also mental and that all objects in it have both a physical and a mental appearance. Space influences how we feel in a space. Perhaps you could call this Mental Architecture.’

Susanna Inglada
Susanna Inglada makes drawings and spatial collages. Susanna was born and raised in Catalonia. Her homeland and her upbringing make that she is very interested in (her own) Spanish culture and history. When she starts a new work, she searches a topic or story that appeals to her feelings and emotions but which she does not fully understand. In an almost obsessive way, she researches the story through drawings and questioning. Beautiful sculptures full of political, historical and cultural subjects appear. 

During her working period at DordtYart, Susanna makes new works that, just like the works currently on display in the hall, fill the space. The hall is a challenge with its size. Susanna will work with new materials in her drawings such as metal and ceramics.

Cello concert at DordtYart
During the festival Dordt in Cello a special cello concert will take place in DordtYart. On Thursday evening, May 30, Amsterdam's Cello Octet fills the hall with sounds from the '8' piece by composer Michael Gorden.
For New Yorker Michael Gordon minimal music has no secrets anymore. In more than 30 years he turned the minimal genre inside out and found his own composing language. In "8", cello sounds first circle in a certain direction, then the opposite and end in a coral, where the sound of the cellos transforms into a powerful organ. More information and tickets can be found here.
Mondriaan Fonds
Great news: we received the commission from the Mondriaan Fund for our latest exhibition in the Biesboschhal. Thanks to this contribution, the artists receive a larger budget for the development of their research. 'The committee appreciates the way in which DordtYart gives artists the space to experiment and produce new work. She believes that the initiative is a valuable addition to the field.'
DordtYart: Thursday till Sunday, 11.00 - 17.00 hrs
Programm and agenda: www.dordtyart.nl/agenda