Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)


Pinksterweekend geopend

Tijdens het Pinksterweekend op 4 en 5 juni is DordtYart geopend voor publiek. Ook die dagen zijn er kunstenaars aanwezig en zijn de werkplaatsen geopend. Op maandag 5 juni om 14.00 uur geeft Elise ’t Hart een inloop rondleiding. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@dordtyart.nl

 

Presentaties Cross Works

In juli geven kunstenaars op verschillende middagen presentaties over hun werk, ontwikkelingen en researches bij DordtYart. De eerste middagen zijn bekend:

Zondag 2 juli, 15.00 uur: Pieke Bergmans en Maurice Bogaert

Pieke Bergmans is bij DordtYart op verschillende manieren onze natuur aan het conserveren. Diverse materiaalonderzoeken en technieken worden onderzocht en toegepast. Bloemen en planten worden bewerkt met epoxyhars, gegoten in siliconen, en geseald tot een 2D collage. Haar werkplaats vormt zich langzaam tot een waar rariteitenverzameling waarin de tijd in de natuur is (of wordt) stilgezet en de kleuren verassend behouden blijven.

Maurice Bogaert is inmiddels klaar met zijn Camera Obscura. In het werk ‘Het Wezen van de Stad’ (ook te zien in de hal) was de camera het enige dat hij niet zelf geproduceerd had. Hij ging de uitdaging aan en maakte een enorme, draaiende installatie. De donkere kamer ligt aan de ketting te rammelen en verdraaid met zijn visoog ons beeld van de lichte hal. Levensgrote houten kopieën van de staalstructuur vullen dit filmische, absurde maar toch levensechte beeld.

bergmans2.jpg
Werkplaats van Pieke Bergmans

bogaert2.jpg
Het werk van Maurice Bogaert, het donkere oog in de lichte hal

Zaterdag 8 juli, 15.00 uur: Stan Wannet en Martens & Visser

Stan Wannet werkt met twee collega-kunstenaars Chen Rongxin uit China en Anthony Akinbola uit Amerika. De drie kunstenaars startten hun onderzoek in DordtYart en stuiterden meteen op een thema die de leidraad vormt in hun onderzoek: communicatie. Via Google Translate overleggen en bespreken de kunstenaars hun onderwerpen en ideeën. Miscommunicatie en verdraaiing ontstaat zo vanzelf. In de installatie die ze maken met diverse materialen, een beest, een pan soep en fijne mechaniek tonen ze een vertaler, die voor jou de vertaling maakt van de borrelende orakel en daarmee jouw toekomst interpreteert.

Martens en Visser onderzoeken in de hal kunststoffen voor het maken van nieuw werk. In hun werkplaats zien we verschillende onderzoeken met betrekking tot het (in)snijden in diverse materialen als gecoate plastics. Ook de Holons die als vuurtorens draaien in de hal zijn zo tot stand gekomen. Door motoren te koppelen aan de ingesneden vormen weet dit design duo de bezoeker te verassen en te betoveren met beweging, licht en materiaal zoals je het niet eerder hebt ervaren.

wanakiron1.jpg
Installatie in progress van Stan Wannet, Anthony Akinbola, Chen Rongxin

martensvisser2.jpg
Werkplaats van Martens & Visser, gevuld met bijzondere materialen
mondriaanfonds_logo_diap.jpg

 

 Open during Pentecostweekend

During the Pentecostweekend on the 4th and 5th of July we’re open for public. Also on these special days artists are present and the workshops are open. On Monday the 5th at 14.00 hrs Elise ‘t Hart gives a guided tour. You can sign up for this tour via info@dordtyart.nl

 

Presentations Cross Works

In July artists will give presentations about their work, reseaches and developments. We present you the first afternoons:

Sunday July 2nd, 15.00 hrs: Pieke Bergmans and Maurice Bogaert

At DordtYart, Pieke Bergmans preserves our nature in various ways. Different material studies and techniques are investigated and applied. Flowers and plants are processed with epoxy resin, poured in solicons, and sealed into 2D collages. Her workshop is slowly becoming a true rarities collection in which the time in nature is stopped and the colors are surprisingly maintained.

Maurice Bogaert has finished his Camera Obscura. In the work ‘Het Wezen van de Stad’ (also exhibit in the hall), the camera was the only thing that he didn’t produce himself. He took up the challenge and made a huge, rotating installation. The dark room is rambling on the chain and with its fish eye twisting our view on the light hall. Life-sized wooden copies of the steel structure fill this cinematic, absurd yet lifelike image.

bergmans2.jpgWorkspace Pieke Bergmans

bogaert2.jpgThe work of Maurice Bogaert, the dark eye in the light hall

Saturday July the 8th, 15.00 hrs: Stan Wannet en Martens & Visser

Stan Wannet works with two fellow artists Chen Rongxin from China and Anthony Akinbola from America. The three artists started their research in DordtYart and immediately bounced on a theme that forms the guiding principle in their research: communication. Through Google Translate, the artists discuss and confer their topics and ideas. Miscommunication and distortion arise. In the installation they make with various materials as a beast, a pan soup and fine mechanics, they show a translator who makes the translation of the bubbly oracle for you and interprets your future.

In the hall Martens and Visser investigate plastics for making new work. In their studio we see various studies regarding cutting in various materials as coated plastics. The Holons that rotate like lighthouses in the hall, also have been established in that way of working. By coupling motors to the cut-in shapes, this design duo knows how to surprise the visitor with enchantment, light and material as you have not experienced before.

wanakiron1.jpgInstallation in progress of Stan Wannet, Anthony Akinbola and Chen Rongxin

martensvisser2.jpgWorkspace of Martens & Visser, filled with special materials
mondriaanfonds_logo_diap.jpg 
 

                                     Online versie Afmelden