Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)


Lezingen Koen Vanmechelen

De eerste twee lezingavonden bij DordtYart waren zeer succesvol! Na de eerste lezing waarin Koen sprak over zijn Biomista, ging de tweede lezing over ons voedselsysteem. Hilde Anna de Vries, voormalig directrice van Foodwatch, gaf een bijzondere, maar confronterende lezing over de wereld achter ons voedsel. De volgende lezing zal gaan over glaskunst en in de laatste lezing is Maarten Doorman aan het woord, naast Koen Vanmechelen.

7 juli, Koen Vanderstukken & Koen Vanmechelen
“Glass deceives like no other material does. It is often seen as the medium with four dimensions. But although we think we can see the inside, we actually can’t even see the outside.”
- Koen Vanderstukken, 2007.

Koen Vanderstukken verzorgt een lezing over glas in de hedendaagse kunst waarna Koen Vanmechelen zijn keuze voor glas en de samenwerking met Adriano Berengo verklaart. Deze avond wordt mede georganiseerd door de Vereniging Vrienden van Modern Glas.

14 juli, Maarten Doorman & Koen Vanmechelen
Schrijver en kunstcriticus Maarten Doorman vertelt over kunst en sociaal engagement. Inzijn bundel “de navel van Daphne” plaatst hij dit onderwerp in een filosofische context. Tijdens de avond wordt de relatie tussen het werk van Koen Vanmechelen en de maatschappij -van nu en in de toekomst- besproken.

lezingen.jpg


LAB programma van start gegaan

De eerste kunstenaars uit het LAB programma van DordtYart zijn begonnen met het maken van nieuwe werken. De eerste verdieping is omgetoverd tot het atelier van (mode)kunstenaar Conny Groenewegen. Naaimachines, geweven, stoffen, knoop- en breimaterialen vullen de ruimte waar Conny haar onderzoek in is gedoken.
Ook heeft Peter Vink de eerste hand gelegd aan zijn kunstwerk. Op de landtong staat een groot, 1100kg wegend raster, dat in de aankomende tijd gevuld zal worden met 1500 stukjes glas. Deze glinsteringen worden allemaal individueel gegoten aan de ovens in de hal. Zowel het groeiende werk van Peter als het proces van Conny in haar tijdelijke atelier bieden u de mogelijkheid de kunstenaars te ontmoeten en mee te kijken tijdens hetmaak- en onderzoekproces.

vink2.jpg


Even voorstellen: Conny Groenewegen

Het werk van Conny Groenewegen gaat over draad, en alles wat uit draad kan voortkomen. Groenewegen heeft jaren geleden haar focus gelegd op het onderzoek naar ruimtelijke geknoopte en gebreide constructies. Hiervoor heeft ze allerlei verschillende breisels ontwikkeld. Tijdens het LAB programma van DordtYart gaat Groenewegen hiermee een stap verder en doet ditmaal onderzoek naar zaad pods.
Onderzoek naar de materialiteit van de huid, de constructie en stevigheid van zowel het exterieur als het interieur van de zaad en een ruimte creëren waarin je deze materialiteit als bezoeker kan ervaren. De combinatie zachte wol, mohair, faux fur, katoen en glanzend, hard en weerkaatsend glas. Hoe kunnen beide materialen samenkomen in één universum.

groenewegen1.jpg


Data aanwezigheid kunstenaars:

Hier volgen een aantal data waarop de kunstenaars aanwezig en aan het werk zullen zijn bij DordtYart. Bekijk tijdens het plannen van uw bezoek de website van DordtYart voor eventuele wijzigingen.

Peter Vink:
29 juni, 30 juni, 1 juli, 7 juli, 8 juli, 13 juli, 14 juli, 15 juli.

Conny Groenewegen:
29 juni, 1 juli, vanaf 7 juli vrijwel iedere dag.


Combinatierondleidingen Dordrechts Museum & DordtYart

Een rondleiding langs de hoogtepunten van GlassFever? Schrijf u in voor de combinatierondleiding! U krijgt zowel een rondleiding bij DordtYart als het Dordrechts Museum. De eerste combinatierondleiding vindt plaats op 16 juli. Heeft u dan al plannen? Kijk dan op de website van GlassFever voor alternatieve data!


Betoverende ‘In 20 Steps’ van Studio Drift weer in beweging

Het werk van Studio Drift is weer in beweging! Mocht u het de afgelopen weken gemist hebben, kunt u dit prachtige werk eindelijk weer komen aanschouwen en u laten betoveren door de beweging van de glazen buizen.

studiodrift.jpg

Foto: In 20 Steps, Studio Drift, Courtesy of PACE Gallery.


 

logos2016.jpg

 

 


 


Lectures Koen VanMechelen

The first two lectures by Koen Vanmechelen were very successful! After the first lecture where Vanmechelen spoke about his new project ‘Biomista’, the second reading was about our food system. Hilde Anna de Vries, former director of Foodwatch, gave a special, but confrontating lecture about the world behind our food. The next lecture will be about glass in contemporary art and at the final lecture Maarten Doorman will speak.

July 7, Koen Vanderstukken & Koen Vanmechelen
“Glass deceives like no other material does. It is seen as or at the medium with four dimensions. Although but we think we can see the inside , we actually can not even see the outside"
- Koen Vanderstukken, 2007.

Koen Vanderstukken will give a lecture on glass in contemporary art. After that, Vanmechelen will explain his choice for glass, and about the cooperation with Adriano Berengo. This evening is co-organized by Vereniging Vrienden van Modern Glas.

July 14, Maarten Doorman & Koen Vanmechelen
Writer and art critic Maarten Doorman will tell us about art and social engagement. In his bundle ‘de navel van Daphne’ he places this subject in a philosophical context. During this evening, he will link the work by Koen Vanmechelen and our society of today and tomorrow.

lezingen.jpg


LAB program is launched

The LAB program of DordtYart has been launched! The first artists started researching and creating new works. The first floor has been transformed into the studio of (fashion)artist Conny Groenewegen. Sewing machines, woven fabrics and knitted materials fill the space where Conny dived into her research.
Peter Vink also has laid the first hand on his artwork. On the end of DordtYart’s land he placed a large, 1100kg weighing grid, which will be filled with 1500 pieces of glass. These glints are all individually created at the furnaces in the hall. Both the growing work of Peter as the process by Conny in her temporary studio, will offer you the opportunity to meet the artists and follow them during the development and research process.

vink2.jpg


Introducing Conny Groenewegen

Conny Groenewegen is a fashion artist who currently works on a research about the structures of seed pods. She will do research on the materiality of the skin, the structure and the stability of both the exterior and the interior of the seed. She will create a space where you can experience this materiality as visitor. The combination of soft wool and shiny, hard, and reflective glass. How will the two materials come together in one universe?

groenewegen1.jpg


The artist is present

Here you’ll find some dates on which the artists will be present at DordtYart. During these days, the artist are working on their research. When you plann your visit, check the website for up to date information.

Peter Vink:
June 29, June 30, July 1, July 7, July 8, July 13, July 14, July 15.

Conny Groenewegen:
June 29, July 1, from July 7, almost every day.


Combination tour Dordrechts Museum and DordtYart

A tour including all the highlights of GlassFever? Sign up for the combination days. You’ll have a tour at DordtYart and the Dordrechts Museum and see the best of both. The first combination tour will take place the 16th of July. There will be more dates. Check the website of GlassFever for extra dates.
(For English tours please contact the DordtYart).


Fascinating 'In 20 Steps' by Studio Drift moving again

The work ‘In 20 Steps’ by Studio Drift is moving again! Have you missed this work in the last few weeks? You can finally see this magnificent work in motion, and you will be enchanted by the movement of the glass tubes.

studiodrift.jpg

Photo: In 20 Steps, Studio Drift, Courtesy of PACE Gallery.


 

logos2016.jpg
 

                                     Online versie Afmelden