Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 
 

DORDTYART OPEN STUDIO'S
29, 30 juni & 1 juli

11.00 - 17.00 uur
Toegang €7,50
(seizoen- en vriendenkaarthouders gratis)PRESENTATIES 30 JUNI, 20.00 UUR
Zaterdagavond 30 juni geven drie kunstenaars bij DordtYart presentatie over hun werk. Jan Kees van Kampen, Edwin van der Heide en Femke Schaap geven op hun eigen manier invulling aan deze avond. Zo geeft Jan Kees een korte performance, zal Edwin u een bijzondere ervaring op laten doen met zijn verzamelde geluiden en neemt Femke Schaap ons mee naar buiten voor een werk in de schemering. 
Voorafgaand aan deze presentatie kunt u met ons mee eten. Onze kok Deborah kookt een lekkere maaltijd voor u..


30 JUNI, 18.00 UUR
Maaltijd bij DordtYart, €20,00 (incl consumptie)
Aanmelden voor donderdag 28 juni via info@dordtyart.nl


30 JUNI, 20.00 UUR
Presentaties Jan Kees van Kampen, Edwin van der Heide en Femke Schaap
€5,00 (seizoen- en vriendenkaarthouders gratis)

 
JAN KEES VAN KAMPEN
 
Jan Kees van Kampen vertelt over de inspiraties en uitgangsgedachten die leidden tot de ontwikkeling van de installatie 'Lingua Franca', nu bij DordtYart te zien en horen. Tijdens zijn tijd in Dordrecht overweegt en onderzoekt hij een aantal mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Jan Kees vraagt zich hardop af welke vorm een combinatie van waterprojectie, twee kanalen geluid en (versneld-) stroboscopisch licht aan zou kunnen nemen. 
Jan Kees geeft naast de presentatie een kort optreden met de installatie.
EDWIN VAN DER HEIDE

Edwin van der Heide onderzoekt de klank en het ruimtelijke gedrag van oppervlaktegolven op het water. Het water rondom de loods en de landtong van DordtYart vormen een ideale plek om hiermee te experimenteren. Het onderzoek vertrekt vanuit de bestaande golven die door de wind en scheepvaart ontstaan en zich van daaruit verder ontwikkelen. Edwin voert een serie van experimenten uit waarbij de kwaliteiten van de verschillende plekken centraal staan.
Zaterdagavond 30 Juni zal Edwin de resultaten van zijn experimenten als een klinkende ervaring presenteren.

 
FEMKE SCHAAP
 
Femke Schaap is bekend om haar levensgrote ruimtelijke video installaties, waarin ze filmbeeld en animaties projecteert op in contour gesneden schermen. Hiermee biedt zij de toeschouwer een emersieve, fysieke ervaring van bewegend beeld. Tijdens de presentatie vertelt Femke over de rol van randen en dimensies in haar werk en over synchronisaties en verschuivingen. Na de inval van de schemering zal zij deze avond op het buitenterrein van DordtYart een landschapsprojectie tonen.
 
ZONDAG 1 JULI, 15.00 UUR
PRESENTATIE INTI HERNANDEZ

€5,00 (seizoen- en vriendenkaarthouders gratis)

Zondag 1 juli is er naast de open studio's bij DordtYart ook een presentatie van kunstenaar Inti Hernandez. Bij DordtYart plaatste hij zijn werk Encounter Place, first variation. Een werk dat al veel gesprek en confrontatie opleverde bij bezoek. Jong en oud stappen alleen of met elkaar het werk in en gaan de conversatie met elkaar aan. Tijdens zijn presentatie vertelt Inti Hernandez over de werken die momenteel ontstaan in de hal tijdens zijn residentie, een totaal nieuw werk dat balanceert tussen licht en donker, goed en kwaad.
 
SLOTCONCERT BACHFESTIVAL
24 juni, 17.00 uur, met Concerto Copenhagen


Speciaal voor de afsluiting van het Bachfestival komt Concerto Copenhagen van Denemarken naar Dordrecht. Ze spelen een sprankelende mix van verse Vivaldi en traditionele Bach waarbij de grenzen vervagen. Alles van het festival valt samen tijdens dit slotconcert. Toegang concert €32,50, kaarten en meer informatie via deze link.

Foto: afgelopen dinsdag tijdens concert van Matangi Kwartet
 
 
Open studio’s DordtYart:

29, 30 juni & 1 juli, 11.00 - 17.00 uur
30 juni, 18.00 uur: maaltijd bij DordtYart van onze kok Deborah
30 juni, 20.00 uur: presentatie kunstenaars Jan Kees van Kampen, Edwin van der Heide en Femke Schaap
1 juli, 11.00 uur: workshop Marloes van Son
1 juli, 15.00 uur: presentatie Inti Hernandez

20, 21 & 22 juli, 11.00 - 17.00 uur
20 juli, 18.00 uur: maaltijd bij DordtYart van onze kok Deborah
20 juli, 20.00 uur: presentatie kunstenaars Kim Habers, Yvon Ariese en Bram Vreven
22 juli, laatste dag met performances Jan Kees van Kampen en Marloes van Son


klik hier voor meer informatie
 
- ENGLISH -  

OPEN STUDIO'S DORDTYART
29, 30 June & 1 July

11.00 - 17.00 hrs
€7,50 (free for season- and friendcardholders)

PRESENTATIONS JUNE 30, 20.00 HRS
On Saturday evening, June 30, three artists will give a presentation. Jan Kees van Kampen, Edwin van der Heide and Femke Schaap will form this night in their own way. For example, Jan Kees gives a short performance, Edwin will give you a special experience with his collected sounds and Femke Schaap takes us outside for a new work at dusk.

JUNE 30, 18.00 HRS
Dinner at DordtYart
€20,00 (incl consumption)
Sign up via info@dordtyart.nl (before Wednesday June 27)


JUNE 30, 20.00 HRS
Presentations Jan Kees van Kampen, Edwin van der Heide and Femke Schaap
€5,00 (season- and friendcardholders free)

 
Jan Kees van Kampen talks about his inspirations and the starting points that led to the development of the installation 'Lingua Franca', now on view at DordtYart. During his time in Dordrecht, he considers and investigates a number of possibilities for further development. Jan Kees wonders aloud which form a combination of water projection, two channel sound and (accelerated) stroboscopic light could take.
Edwin van der Heide investigates the sounds and spatial behavior of surface waves on the water. The water around DordtYart form an ideal place to experiment with this. The research starts from the existing waves created by wind and shipping and the develops from that point. Edwin works on a series of experiments with a focus on the qualities of the various places. June 30 Edwin will present the results of his experiments as a sounding experience. 
Femke Schaap is known for her life-size spatial video installations, in which she projects film on contoured screens. With this she gives the viewer an emersive, physical experience of moving images. During the presentation Femke talks about the role of borders and dimensions in her work and about synchronizations and re-arrangements. At dusk, she will show a landscape projection on the outdoor site of DordtYart.
 
SUNDAY JULY 1, 15.00 HRS
PRESENTATIONS INTI HERNANDEZ

€5,00 (season- and friendcardholders free)

Next to the open studio's, on Sunday July 1 there will also be a presentation by artist Inti Hernandez. At DordtYart he placed his work Encounter Place, first variation. A work that already generated a lot of conversation and confrontation when visiting. Young and old step into the work, alone or with each other and have conversations. During his presentation, Inti Hernandez talks about the works that currently arise in the hall during his residency, a totally new work that balances between light and dark, good and bad.
 

END CONCERT BACH FESTIVAL
June 24, 17.00 hrs


Concerto Copenhagen comes from Denmark to Dordrecht for the final concert of the Bachfestival. Everything from the festival comes together during this final concert. Admission concert €32,50, tickets and more information here.

 
Open studio’s DordtYart:

June 29, 30 & July 1, 11.00 - 17.00 hrs
June 30, 18.00 hrs: dinner at DordtYart
June 30, 20.00 hrs: presentations by Jan Kees van Kampen, Edwin van der Heide and Femke Schaap
July 1 11.00 hrs: workshop Marloes van Son
July 1 15.00 hrs: presentation Inti Hernandez

20, 21 & 22 juli, 11.00 - 17.00 uur
July 20, 18.00 hrs: dinner at DordtYart 
July 20, 20.00 hrs: presentations by Kim Habers, Yvon Ariese and Bram Vreven
July 22, finissage with performances Jan Kees van Kampen and Marloes van Son


click here for the full agenda