Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)


Pinksteren bij DordtYart

Tijdens het Pinksterweekend is DordtYart open voor publiek. Afgelopen weken heeft de Biesboschhal zich gevuld met nieuwe energie. De kunstenaars zijn gearriveerd, bestaande werken zijn geplaatst en er is een begin gemaakt aan experimenten in de werkplaatsen. Gedurende dit lange weekend zijn de kunstenaars aanwezig om hun experimenten te delen met de bezoekers. Tevens is er een presentatie van Sander Breure & Witte van Hulzen en speelt op tweede Pinksterdag ensemble NEON Bruckners Zevende symfonie.

Openingsdagen: 18 mei t/m 21 mei, 11.00 - 17.00 uur


breure_en_van_hulzen.jpg


Zaterdag 19 mei, 15.00 uur:
Filmscreening en presentatie Sander Breure & Witte van Hulzen

Het duo Sander Breure & Witte van Hulzen hebben momenteel hun werkplaats in DordtYart. In het licht van de hal plaatsen ze de Gouden Muur. Een muur met tegels van goud geglazuurde afdrukken, gemaakt met de handen van de kunstenaars in de klei. Later volgen een aantal gebeeldhouwde acteurs van diverse materialen als brons en keramiek. Met deze acteurs vervolgen ze hun onderzoek bij DordtYart: hoe verhouden deze acteurs zich tot hun publiek, hun decor, de ruimte en tot de kunst? Zaterdag 19 mei tonen zij één van hun films die past bij dit onderzoek en geven ze een presentatie over hun werk en onderzoek in de hal.

Toegang: €5,00
Gratis voor seizoenkaarthouders en vrienden


ensemble_neon.jpg


Maandag 21 mei, 15.00 uur:
Bruckners Zevende symfonie door ensemble NEON

Bruckner staat bekend om zijn grootse symfonische werken. Ze worden vergeleken met kathedralen: massieve structuren, lange lijnen, een gelaagde compositie en een voortdurende afwisseling van licht en donker.
De leden van ensemble NEON hebben elkaar leren kennen tijdens de tournees van het Nederlands Studenten Orkest. Jaarlijks komen ze bijeen om onder leiding van Bas Bijvoet een bijzonder programma in te studeren, zoals dit programma op tweede Pinksterdag bij DordtYart.

Entree concert: € 15,-
Scholieren en studenten gratis
Seizoenkaarthouders en vrienden €7.50


Opening DordtYart 2018

In het weekend van 20 & 21 april opende de deuren voor het nieuwe seizoen. Folkert de Jong opende de tentoonstelling, waarna kunstenaar Julien Thomas in samenwerking met het Genetic Choir een performance gaf op zijn balanszoekende kunstwerk.


foto_s_opening.jpg

 

 


 


Pentecost at DordtYart

During the Pentecost weekend, DordtYart is open to the public again. The Biesboschhal has been filled with new energy. The artists arrived, existing works have been placed and a start has been made on experiments and researches in the new studio’s. During this long weekend, the artists will be present, Sander Breure & Witte van Hulzen will present one of their films and give a presentation and ensemble NEON will play the Seventh Symphony of Bruckner.

Openings days: Friday May 18 - Monday May 21, 11.00 - 17.00 hrs


breure_en_van_hulzen.jpg


Saturday May 19, 15.00 hrs:
filmscreening and presentation Sander Breure & Witte van Hulzen

Currently duo Sander Breure & Witte van Hulzen have their studio in DordtYart. In the light of the hall they placed the Gouden Muur (Golden Wall). A wall with tiles of gold glazed prints, made with the hands of the artists in clay. A number of sculpted actors from various materials such as bronze and ceramics will follow later. With these actors they continue their research at DordtYart: how do these actors relate to their audience, their scenery, space and art? On Saturday, May 19, they show one of their films and give a presentation about their work and research in the hall.

Admission: €5,00
Free of admission for seasoncardholders and friends


ensemble_neon.jpg


Monday May 21, 15.00 hrs: Bruckners Seventh by ensemble NEON

Bruckner is known for his great symphonic works. They often get compared to cathedrals: massive structures, long lines, a layered composition and a constant alternation of light and dark.
The members of ensemble NEON got to know each other during the tours of the Nederlands Studenten Orkest (Dutch Student Orchestra). Every year they come together to study a special program led by Bas Bijvoet, like this program on the second day of Pentecost at DordtYart.

Admission: € 15,-
Free of admission for students

Seasoncardholders and friends €7.50


Opening DordtYart 2018

In the weekend of April 20 & 21 the doors opened for the new season. Folkert de Jong opened the exhibition and artist Julien Thomas, in collaboration with the Genetic Choir, gave a performance on his balance-seeking artwork.


foto_s_opening.jpg

 

                                     Online versie Afmelden