Kunstzin

BEWONDERT
KunstZin bewondert, kiest, steunt en organiseert kunst en kunstenaars die, met inzet van ambachtelijke kwaliteit, unieke en oorspronkelijke werken maken die onze nieuwsgierigheid wekken en ons doen verbazen. Wij zoeken daarin naar een ontmoeting en samenwerking van onze passie voor kunst met het werk van de kunstenaar. Op die manier willen wij bijdragen aan de accumulatie van het cultureel kapitaal. Wij geven kunst een plaats in de DordtYart het cultureel leerbedrijf in Dordrecht en in het landschapspark in de Hoeksche Waard. Binnen het rijke aanbod van kunst en cultuur richten wij ons op installaties, beeldhouwwerken en film-en lichtkunst.

Lyda Vollebregt en Arie Jaap Warnaar


ONDERSTEUNT
KunstZin ondersteunt kunstenaars op verschillende manieren. Zoals het verschaffen van leningen voor innovatie, verstrekken van voorschotten en het financieren van materialen en andere uitgaven. Daarnaast kunnen kunstenaars advies krijgen op basis van serieuze interesse en gedeelde passie. Op deze wijze geeft KunstZin de kunstenaars mogelijkheden om hun plannen uit te voeren. We doen dat onder het motto: dromen realiseren door doen.

KunstZin ondersteunt DordtYart, een kunstpark en cultureel leerwerkbedrijf in Dordrecht.


ORGANISEERT
Samen met het tekengenootschap Pictura te Dordrecht organiseerde DordtMij en KunstZin in mei 2010 een tentoonstelling met de Japanse kunstenaar Aeneas Wilder. Het ter plaatse gestapelde kunstwerk werd na drie weken theatraal omgegooid. Jeanne van der Horst maakte een video van de schepping van het bouwwerk, de concentratie van de kunstenaar en uiteindelijk de collapse. Deze video kan besteld worden bij KunstZin.

KunstZin is nauw betrokken bij de realisatie van het project DordtYart. DordtMij heeft het initiatief genomen om in een oude machinehal van een scheepswerf in Dordrecht kunst te produceren en exposities te organiseren. Met de binnenhaven en het buitenterrein is ruim drie hectare terrein beschikbaar. Het project wordt uitgevoerd onder de naam DordtYart. Men organiseert het project middels een leerwerkbedrijf waar jongeren worden opgeleid en plezier in samenwerken beleven. In het gebied is ook ruimte voor een tweede leven van kunstwerken die eerder elders zijn geëxposeerd. Er komt een 'artist in residence' programma en er worden opdrachten verstrekt aan geselecteerde kunstenaars.

KunstZin organiseert gesprekken met kunstenaars en andere geïnteresseerden. Die gesprekken, dat delen van passies, draagt bij aan een verdieping van de beleving van kunst op basis van een voortdurende zoektocht naar de betekenis van leven en overleven.

In het curatorium van DordtYart bewaakt KunstZin de kwaliteit, de keuze van de kunstenaars en de kunstwerken. Het is de uitdaging die kwaliteit tot het einde van de levensduur te laten stralen. KunstZin organiseert exposities. Wij hebben een speciale belangstelling voor installaties die onderhoudsgevoelig zijn en verouderen. Juist de tijdelijkheid van de werken geeft extra schoonheid in besef van vergankelijkheid.

Op het terrein van de Verbeke Foundation heeft Aeneas Wilder in 2008 een Dome gebouwd in opdracht van KunstZin.

dome.jpg

Landschapspark
Aan de zuidkant van de Hoeksche Waard in de gemeente Korendijk en Cromstrijen, aan het Haringvliet, bezitten wij een gedeelte van een buitendijkse polder die aangewezen is als natuurmonument. Aan de noordzijde ligt een met gras gegroeide primaire waterkering, aan de oostzijde een waterkering gemarkeerd met populieren en aan de zuid westzijde een zomerdijk met rietgorzen aan de waterkant. Het is een buitendijks gebied wat vóór de afsluiting van het Haringvliet regelmatig overstroomde, de geringe hoogte van de zomerdijk was niet afdoende. Nu is het een plas dras gebied en deels grasland. Er graast een kudde schapen. Uitgaande van de kwaliteit van dit gebied oriënteerden we ons op de mogelijkheden van landschapskunst en kiezen wij voor kunstvormen die een accent geven aan het vlakke plas dras gebied. De realisatie van het landschapspark is nog onderwerp van gesprek.

landschap.jpg