mondriaanfonds_logo_diap.jpg

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Alle financiële bijdragen die het Mondriaan Fonds verstrekt, hebben tot doel de betekenisvolle ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland te stimuleren daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt.

www.mondriaanfonds.nl

  

fonds_21.logo.jpg
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen vanideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdragewil leveren aan de samenleving van nu. Fonds 21 ondersteunt professionele, kwalitatiefsterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

www.fonds21.nl

 


 

pbc_logo.jpg
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur enwetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen enbeurzen stimuleren ze bijzondere initiatieven en talent.