mondriaanfonds_logo_diap.jpg

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Alle financiële bijdragen die het Mondriaan Fonds verstrekt, hebben tot doel de betekenisvolle ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland te stimuleren daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt.

www.mondriaanfonds.nl

 


 

sci.jpg

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving,e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Sinds 2013 is het Stimuleringsfonds van start gegaanals een nieuw type cultuurfonds dat opereert op het snijvlak van cultuur, economie enmaatschappij, met een nieuw werkterrein: de creatieve industrie. Kerntaak is het stimulerenvan cultuur door het creëren van vrije ruimte over de gehele breedte van het werkterrein: vanvrije, autonome producties tot experimentele prototypen en van kritische bevraging van desamenleving tot meeslepende toekomstperspectieven.

Het SCI verleent een bijdrage voor de kunstenaars die in het LAB- programma van DordtYartin de periode juli – september met de glasoven experimenten uitvoeren. Kunstenaars in ditprogramma zijn Koen VanMechelen, Studio Drift (Lonneke Gordijn) en ConnyGroenewegen.

www.stimuleringsfonds.nl

 


 

fonds_21.logo.jpg
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen vanideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdragewil leveren aan de samenleving van nu. Fonds 21 ondersteunt professionele, kwalitatiefsterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Fonds 21 geeft DordtYart een bijdrage voor het functioneren van de glaswerkplaats in de halen de educatie rondom deze werkplaats en de tentoonstelling zelf.

www.fonds21.nl

 


 

pbc_logo.jpg
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur enwetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen enbeurzen stimuleren ze bijzondere initiatieven en talent.

Vanuit het Prins Bernhard Cultuur Fonds ontvangt DordtYart een bijdrage van het Hugo vanWin Glasfonds en het Joop Zeelen Fonds voor de publiciteit en promotie van glaskunstbinnen de hedendaagse kunst.

www.cultuurfonds.nl

 


 

modernglas.jpg

De Vereniging van Vrienden van Modern Glas (VVMG) brengt al 30 jaar leven in de brouwerij van het glas. Ze is er voor kunstenaars, verzamelaars, de kunsthandel en voor iedereen die glas een warm hart toedraagt. Ze is o.m. bekend van het glasmagazine Fjoezzz, de enige Nederlandstalige uitgave met een Internationale visie op het moderne, hedendaagse glas.

De VVMG presenteert zich hier als faciliteerder van een life creatie van de AWAKENER/LIFEBANK (De Hof van Eden). Hier ontmoet u Maestro's van de Venetiaanse glasblaaskunst en een aantal geselecteerde kunstenaars, die samen de mogelijkheden van de glaskunst  zullen verkennen om dit project in dit materiaal te visualiseren.

Leden van de VVMG zullen samen met hem de voedselketen uitbeelden door zaden, paddenstoelen en vegetatie in glas uit te voeren.

Ter nadere toelichting van dit project en proces organiseert de VVMG een mini symposium in deze kunstenaarsbroedplaats DordtYart.

www.modernglas.nl

 


 

dm.jpg

Het Dordrechts Museum toont een collectie Nederlandse schilderkunst die vijf eeuwen omvat. Verrassende en bijzondere werken met als kern de Dordtse leerlingen van Rembrandt en de familie Cuyp, meesterwerken uit de romantiek en topstukken uit de 19de eeuw. De moderne en hedendaagse kunst wordt actief verzameld en geregeld getoond in overzichten en solotentoonstellingen.

Waar het museum zich richt op de schilderkunst, richt DordtYart zich op ruimtelijk werk en installatiekunst. Beide instellingen vullen elkaar aan en maken een bezoek aan de stad voor kunstliefhebbers nog waardevoller. Het museum ondersteunt de activiteiten van DortdtYart van harte en werkt graag samen aan een levendig en
divers cultureel leven in Dordrecht.

www.dordrechtsmuseum.nl