Yi-Chun Lo (TW)

Het werk van Yichun (Taiwan) gaat over de relatie tussen mensen, land en omgeving. Ze voelt zich betrokken bij hoe mensen omgaan met het landschap. Ze maakt zich zorgen over of men wel genoeg waakt voor teveel urbanisatie, en het verdwijnen van boerenland. Haar materiaal is altijd lokaal en organisch, en liefst recyclebaar en natuurlijk.

Yichun Lo is geïnteresseerd in de manier waarop Nederlanders zich verhouden tot hun omgeving: hoe wordt de omgeving getransformeerd en bewoond? Het fascineert haar dat Nederlanders zee, meren of moerassen transformeren tot land. Deze heerszuchtige houding beweegt Yichun om een projectie te maken van het toekomstige Nederlandse landschap. Temeer omdat aan de waterkant bij DordtYart een nieuw stuk land wordt gecreëerd. Gedurende de residentie zal zij een serie sculpturen maken die haar idee over het toekomstige landschap weergeeft. Het onderzoek is site-specific waarbij plaatsgebonden natuurlijke materialen worden benut, zoals wilgentakken uit de Biesbosch.