Gabey Tjon a Tham (NL)

Gabey Tjon a Tham transformeert ruimtes tot een zintuiglijke omgeving door middel van bewegende machines, licht en geluid. Hierbij ontstaan choreografieën die zowel een mechanisch als natuurlijk karakter hebben. Machines ziet zij als verlengstukken van menselijke zintuigen, waarmee ze fenomenen zichtbaar en hoorbaar maakt die we normaal niet kunnen waarnemen. Door overbodige informatie achterwege te laten probeert Gabey tot de essentie van het onderwerp te komen.

Tijdens haar residency heeft zij de omgeving van DordtYart gebruikt als lab voor het uitvoeren van verschillende experimenten en het ontwikkelen van prototypes voor een nieuwe (zintuiglijke) installatie. Complexe, natuurlijke verschijnselen, zoals bijvoorbeeld het bewegen van een zwerm vogels, probeert Gabey om te zetten in een poëtische ervaring voor de toeschouwer.

In DordtYart onderzocht Tjon a Tham nieuwe mogelijkheden van mechanische systemen en software waarbij ze zich drie vragen stelde. Wat voor invloed heeft het daglicht op de installatie? Kan ik objecten in beweging brengen anders dan met motoren of computergestuurd? En tot slot, hoe kan toeval onderdeel zijn van een niet vooraf vastgelegde compositie? Oftewel, welke regels stel ik op waarbinnen het werk zich vrij kan bewegen?

Gabey's residency is mede ondersteund door Stroom, Den Haag.