Ewa Wesolowska (PL)

Ewa Wesolowska (Polen) heeft een traditionele opleiding als beeldhouwer gevolgd. Deze traditionele kennis over sculptuur en techniek combineert zij met het hedendaagse idee van sculptuur als installatie. Wesolowska wil een sculptuur vervaardigen waarbij het handschrift van de kunstenaar duidelijk zichtbaar is.

Vanwege de anonimiteit van veel hedendaagse kunstobjecten, zo stelt Wesolowska, wordt kunst meer en meer een designobject dan een autonoom kunstwerk. De sculptuur is een afstandelijke product, een realisatie van een concept. Wat verloren gaat is het spoor van creativiteit en ambachtelijkheid. Het uitwissen van de persoonlijke toets van de kunstenaar zou gezien kunnen worden als het uitwissen van de dialoog met het materiaal. Het zou zelfs gezien kunnen worden als het ontkennen van het belang van deze dialoog. Elk spoor dat een kunstenaar achterlaat op de sculptuur, bewust of onbewust, is een herinnering aan het moment van maken. Een blijvende afdruk in de tijd.

Gefascineerd door minimal art, en misschien zelfs als reactie erop, streeft Ewa Wesolowska naar een meer persoonlijke benadering van sculptuur. De toeschouwer moet niet voor, maar in het werk staan. Voor DordtYart combineert Wesolowska object en beweging in een omgevings-specifieke installatie van licht en geluid.