Dario Lazzaretto (IT)

Het multidisciplinaire werk van Dario Lazzaretto gaat uit van een veelheid aan thema’s die met elkaar verbonden zijn. De thema’s, die vooral gaan over het sociale, politieke en culturele aspect van de samenleving, worden gebruikt als conceptuele basis voor het maken van een nieuw kunstwerk. In DordtYart werkt hij met het thema ‘bedrog’. Met behulp van visuele elementen lokt hij de kijker in de diepte van een parallelle werkelijkheid die opgebouwd is uit microscopische details. De visuele elementen moeten de kijker nieuwsgierig maken en hen spelenderwijs de ruimte laten ontdekken.

Lazzaretto werkt vanuit het idee dat ficties hebben geleid tot regels en religie welke pretenderen een vrijheid te zijn. Hij gaat in op het feit dat regels en religie hypnotiserend werken en ons beletten een totaaloverzicht te houden op ons leven. Geluid en beeld laten de kijker kennis maken met de gedachten van Lazzaretto, maar laten tevens veel ruimte open om eigen interpretaties aan toe te voegen.

Aan het eind van de residentieperiode zal Lazzaretto een serie werken presenteren die gedeeltelijk verborgen is in de hal. Alleen degenen die echt luisteren zullen het vinden en daardoor connecties kunnen maken tussen de kinetische objecten die gemaakt zijn met tweedehands spullen en de verborgen geluidsdozen.

Dario Lazzaretto heeft in “Premio Celeste” de tweede prijs gewonnen met werk dat hij in 2013 in DordtYart maakte tijdens zijn Artist In Residence periode.

http://www.premioceleste.it/opera/ido:225069/