Andi Schmied (HU)

In haar werk verkent Andi schmied de onderliggende patronen van stedelijke landschappen, en in het bijzonder plekken die om de een of andere reden geen conventionele logica volgen. Dit varieert van steden die ver buiten hun oorspronkelijke functie raakten en nu dunbevolkt zijn (maar niet verlaten) tot gebieden met utopische architectuur.

Tijdens haar verblijf in DordtYart wil Andi Schmied haar laatste project Jing Jin City naar een fictief niveau brengen. Jing Jin City is een dunbevolkt, luxe stadje in het noorden van China. Ze wil de stad ontleden tot in het kleinste detail, tot aan de bakstenen en vensterbanken aan toe. Door deze elementen opnieuw te rangschikken, herziet ze de plek als utopische wereld, waar het leven een heel andere vorm aanneemt dan de oorspronkelijke gedachte. Schmied werkt haar idee uit in schaalmodellen, foto's en video's. Voor de schaalmodellen zal ze ook architecturale elementen uit Dordrecht toevoegen, zoals de façade van het gerenoveerde pand De Holland waar het Onderwijsmuseum zich binnenkort in zal vestigen.