TOPFLOOR / Topos

De tentoonstelling ‘Topos’ (Grieks voor ‘plek’)  verenigt zes kunstenaars die in hun oeuvre reflecteren op eigenheden en kwaliteiten van een gegeven plek. Vaak wordt dit omschreven als ‘genius loci’ waarbij de zich ontwikkelende site rond DordtYart voor dit begrip exemplarisch is. Deze staat in tegenstelling tot de ‘non-places’ van de Franse antropoloog Marc Augé, namelijk gebieden zonder geschiedenis en betekenis. De uitgenodigde kunstenaars verhouden zich op een eigenzinnige manier tot ruimte of meer specifiek, de landschapstraditie in de kunst. 

Deelnemende kunstenaars: Chiara Lammens, Stefan Peeters, Hanae Utamura, Katleen Vinck, Marc Vanderleenen en Wim Wauman.

Curator: Stef Van Bellingen