Opening DordtYart 2018

Afgelopen twee weken heeft de Biesboschhal zich weer gevuld met een hoop energie. De kunstenaars zijn gearriveerd, bestaande werken zijn geplaatst en er is een begin gemaakt aan de tijdelijke werkplaatsen. Folkert de Jong opende de tentoonstelling, waarin hij een ode gaf aan het ontstaan van kunst, het proces, aan DordtYart als plek om dit als bezoeker te kunnen volgen en de ervaring mee naar huis kan nemen. Folkert:

'Waar het volgens mij uiteindelijk op uitdraait, is dat je als bezoeker na een bezoek hier aan de kunstenaars processen je af gaat vragen waar je eigenlijk zelf mee bezig bent, thuis, op je werk, in je leven. We leven in een tijd waarin we het resultaatgericht denken, het koppelen van resultaat aan status op de maatschappelijke ladder niet meer als ideaal wordt gezien. Het omkijken naar elkaar i.p.v. de blinde op ambitie gerichte ego blik is het nieuwe “zijn”.

Ik heb groot respect voor de kunstenaars en de organisatie hier die bereid zijn om de focus te draaien richting het kwetsbare, het pasgeborene en de verantwoordelijkheid van de kunstenaar als een model voor hoe iedereen de schoonheid van de creatie in zichzelf kan vinden. Of je nu wethouder, vakkenvuller, IT-manager of huisvader bent. De schoonheid zit in het nu, in de gewone dingen, waarin je de creatie en de schoonheid van het leven kunt herkennen en beleven.'


Welkom bij DordtYart 2018!

(foto nieuwsblokje: Jo Vervoort)

opening-83.jpg