De middag van…

In de grote hal van DordtYart realiseerden Thijs Ebbe Fokkens en Arjen Boerstra installaties die poëtische modellen van de wereld verbeelden. Tijdens ‘De middag van…’ vertellen beide kunstenaars over hun werk en werkwijze. Het gebruik van spel en theater, en de verbinding met wetenschap, techniek en filosofie in relatie tot hun werk staan centraal.

Kunsthistoricus en -theoreticus Michael van Hoogenhuyze is gastspreker. Hoogenhuyze heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het bundelen van zijn ervaringen in het kunstonderwijs, tot een theorie over de samenhang tussen kunst en wetenschap. Onlangs publiceerde hij zijn boek ‘Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken’.

Zondag 27 september:
12.30: lunch (op inschrijving via info@dordtyart.nl, €8,50 p.p.)
13.30: aanvang met koffie / thee en werken bekijken.
14.00: presentatie Thijs Ebbe Fokkens en Arjen Boerstra en gastspreker Michael Hoogenhuyze, aansluitend vragen en gesprek met de aanwezigen.
15.30: pauze.
16.00: eindpresentatie artists in residence Gabey Tjon a Tham en Hrvoje Hirsl.