Bijdrage Opdrachtgeverschap

Onlangs is het project gehonoreerd waarbij opdrachtgever DordtYart samenwerkt met beeldend kunstenaars.

De Bijdrage Opdrachtgeverschap is gericht op publieke én private opdrachtgevers die openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren.

Reeds voor het derde jaar ontvangt DordtYart een bijdrage voor enkele kunstenaars die in opdracht nieuw werk produceren en exposeren. Volgens de adviescommissie sluit de selectie kunstenaars goed aan op de inhoudelijke uitgangspunten, er spreekt een interessante dynamiek uit de combinatie van de kunstenaars met de plek van de voormalige scheepswerf en de plannen van enkele kunstenaars voor monumentale ingrepen zijn veelbelovend.