Wineke Gartz

Op de punt van de landtong werkte Wineke Gartz aan haar monument van verandering en vernieuwing: Forwards Backwards II *. Forwards Backwards II is een uit staal opgetrokken paviljoen met aan weerszijden cirkelpaden die uitnodigen tot een meditatieve wandeling. De witte hekken vormen een tekening in het gras. Met dit tempelachtige paviljoen en de meditatiepaden wordt een plek gecreëerd waar men kan nadenken over afscheid, nieuwe levensfases of veranderings- processen en de complexiteit van het vooruitgangsprincipe. De paden zijn bedoeld om zowel vooruit als achteruit te lopen. Hoog boven de grond op het dak van het paviljoen staan spullen opgestapeld die afkomstig zijn van omliggende scheepsvaartbedrijven en nieuwbouwijken. Onbereikbaar en onbruikbaar worden ze onderdeel van het tijdelijke monument.
*De eerste versie Forwards Backwards I werd gemaakt in 2010 en stond bij een biologische varkensboerderij in Esch (Noord Brabant).

Binnen in de hal staat de 'annex' van Forwards Backwards II opgesteld, een groot podium met vier stalen masten eromheen. Hierop is een compositie te zien die enerzijds in beweging is en anderzijds precies geordend. Het de weerslag van het proces van Gartz' monument van verandering en vernieuwing. Op en rond het podium liggen prints en materialen als stenen en verroest ijzer, gevonden op de landtong bij de graafwerkzaamheden voor het paviljoen. De paaltjes en touwen waarmee ze de installatie in het gras had uitgezet, fotokopies, tekeningen, persoonlijke voorwerpen, stukken glas, ijzerdraad en andere bouwmaterialen uit de omgeving zijn terug te vinden in dit werk.

Wineke Gartz is gefascineerd door de constant verschuivende betekenis van beelden. Ze onderzoekt hoe betekenissen veranderen door beelden te kopiëren en met elkaar te combineren. Waarom zijn sommige beelden op ons netvlies gebrand en worden andere vergeten? En hoe verandert onze beeldvorming onder invloed van digitale media en de pers? Gartz combineert het alledaagse met illusie, natuur met cultuur en kunst met massamedia. De installaties van Gartz zijn complex en gelaagd. Het gaat om een gelaagdheid in beeld, tijd en ruimte, doordat ze letterlijk beelden over elkaar projecteert, foto’s uit verschillende tijden samenbrengt en de architectuur onderdeel laat zijn van de installatie. De werken hebben vaak een spiritueel karakter. De uitkomst van een werk kan dienen als inspiratie voor haar volgende installatie. De installaties zijn momentopnames waarin de kunstenaar een ordening wil aanbrengen of grip probeert te krijgen op de veelheid aan informatie van de beelden samen.