Virginie Dubois

Experiential Room is een akoestische, donkere ruimte waarin speakers geluiden laten horen die Dubois heeft opgenomen in de hal. Je hoort stoelen in het café schuiven en geluiden die afkomstig zijn van andere kunstwerken in de hal. Daarnaast heeft Dubois opnames gemaakt van elektrische velden. Van alle geluiden bij elkaar is een compositie gemaakt, waarmee ze de sfeer van de hal hoorbaar maakt: een soundscape van DordtYart. Het publiek ervaart een ruimte in een ruimte. Geluiden die in de akoestische ruimte klinken, zijn ook daadwerkelijk te horen in de ruimte daarbuiten.

Virginie Dubois is geluidskunstenaar en geïnteresseerd in fenomenologie. Ze houdt zich bezig met vragen over het zijn en de betekenis ervan. Het lichaam en de zintuigen spelen een belangrijke rol in de ervaring van haar geluidsinstallaties.
Dubois gebruikt verschillende media, bijvoorbeeld fotografie, dans, performance en installatie, om de relatie tussen geluid, architectuur en de luisteraar te onderzoeken. Vaak gaat ze uit van een bestaande architectuur en maakt ze werk op locatie. Ze focust zich op de veranderlijkheid van geluid en onderzoekt de ruimtelijke aspecten ervan. Dubois zet geluid in als een fysieke dimensie die een ruimte kan afbakenen.