Thijs Ebbe Fokkens

Resistance Piece bestaat uit een grote houten constructie met daarop een achthoekig vlak. Daarvoor is een loopbrug geplaatst die een blik biedt op dat bovenvlak; een stuk zanderig grond waar groeven naar elkaar toelopen in een zwart gat. De constructie eronder herbergt een ruimte, afgebakend door plastic folie. In deze coulissen zijn vage contouren te zien van iets wat een rommelige werkplaats lijkt. Wie met zijn ogen verder tracht door te dringen in deze obscure ondergrondse ruimte, ontwaart o.a. de tekst: ‘the singularity is near’. Deze zin verwijst naar het toekomstbeeld van ‘technologische singulariteit’; het veronderstelde breekpunt in de nabije toekomst wanneer de exponentiële acceleratie van techniek leidt tot volledige versmelting van mens en machine, tot een realiteit die niet te bevatten is. De installatie vormt een poëtisch model van dit ongrijpbare toekomstbeeld. Dit werk sluit aan bij de ‘geconstrueerde ontdekkingen’ die Fokkens de afgelopen jaren heeft gerealiseerd; zinspelingen op wetenschappelijke en religieuze inspanningen die mensen ondernemen om grip te krijgen op de wereld.

Het werk van Thijs Ebbe Fokkens zinspeelt op wetenschappelijke en religieuze inspanningen van mensen om grip te krijgen op de wereld. Zijn installaties, die hij zelf ook wel ‘geconstrueerde ontdekkingen’ noemt, komen voort uit de wens om betekenis te vangen. Fokkens jaagt al denkend en bouwend het bestaan na van het onbereikbare moment waarop je iets begrijpt. Voor zijn nieuwe werk in DordtYart, Resistance Piece, is het begrip ‘technologische singulariteit’ uitgangspunt. Technologische singulariteit gaat over een moment in de nabije toekomst, waarin technologie en kunstmatige intelligentie de menselijke intelligentie inhaalt. Fokkens is geïnteresseerd in de beloften en angsten die samenhangen met zo’n moment. Zijn werk is een manier om een begrip als dit te onderzoeken, zonder een antwoord te willen vinden.  De installatie is als de rand van een zwart gat: je kijkt ernaar maar begrijpt niet goed wat je ziet.

(Foto's Johan Nieuwenhuize).