Julien Grossmann

Breakaway Songs is gemaakt naar aanleiding van een traditie uit de Amerikaanse Marine. Wanneer een schip midden op zee is volgetankt en de twee schepen weer uit elkaar gaan, speelt de kapitein een popsong (meestal rock ’n roll) over de speakers als afscheid en om de zeelieden te motiveren tijdens hun eenzame maanden op zee. Grossmann is geraakt door de poëtische tegenstellingen van dit fenomeen: isolatie op zee vs. massacultuur, petroleum vs. rock ’n roll, de Marine vs. de gevoeligheid van de kapitein die de muziek afspeelt bij wijze van afscheid. Grossmann verbindt de fysieke energie met de culturele energie.

Julien Grossmann werkt met een diversiteit aan media, zoals installaties, sculpturen, video's, muziek en publicaties. In zijn kunstpraktijk verkent Grossmann de infrastructuur van technieken en strategieën met betrekking tot de geschiedenis van de globalisering. Reeds voor een lange tijd onderzoekt hij de veranderingen die optreden in de audio en visuele kanalen waarmee we waarnemen en vorm geven aan de wereld. In zijn werk toont hij zijn bezorgdheid over de manier waarop het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in toenemende mate in handen komen van culturele en politieke domeinen. Zijn recente werken hebben de neiging zich te richten op bepaalde paradoxen die spelen in ons geglobaliseerde tijdperk en over de spanningen tussen het individuele en het bredere systeem.