Arjen Boerstra

Het mechaniek in DordtYart bestaat uit een as van vier meter die wordt aangedreven door loden gewichten aan touwen en katrollen, hangend aan de ribben van de hal. Vanuit de as worden verschillende onderdelen met een ketting aangedreven, elk met hun eigen functie: de houten arm met het echappement om de beweging van het systeem af te remmen en de waterbak met het schoepenrad als noodrem. Van jongs af aan is Boerstra gefascineerd door de werking van een uurwerk. Tijdens een bezoek aan het 18e eeuwse planetarium van Eise Eisinga in Franeker, ontstond het idee om traagheid als leidraad te nemen. Bezoekers zien in eerste instantie vaak niet dat het mechaniek beweegt. Een opvallend en fascinerend element in de installatie is de ronde tafel met stukken magnetisch steen waarboven een naald hangt. Wanneer het tandwiel een slag draait, draait ook de tafel en zoekt de naald opnieuw naar de steen waartoe hij zich het meest aangetrokken voelt.

Arjen Boerstra maakt voer-, vaar en vliegtuigen, mechanieken en kleine gebouwen. Hij zet zijn objecten in als onderdelen van installaties waarin hij ook fotografie en film gebruikt. Soms is hij zelf onderdeel van het project en meet hij zich een alter ego aan. Een voorbeeld hiervan is de Batavier, waarin Boerstra zich voordoet als specialist op het gebied van inpoldering.
Veel van zijn installaties zijn jongensdromen. Boerstra werkt vanuit herinneringen aan avonturen en bouwsels uit zijn jeugd. Maar daarnaast maakt hij in zijn werk ook gebruik van historische feiten, opmerkelijke uitvindingen en hedendaagse vraagstukken. Het avontuurlijke en onderzoekende karakter is een blijvend aspect in zijn projecten.