Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)

wapenaar2.jpgKlankbodempaviljoen Dré Wapenaar (foto Kooyker fotografie)


Kaartverkoop Sense of Music gestart!

Van 15 september t/m 8 oktober biedt DordtYart een speciaal muziekprogramma onder de titel Sense of Music. Op het buitenterrein herbouwt kunstenaar Dré Wapenaar zijn klankbodempaviljoen, een uniek muziekpaviljoen waarin je niet alleen de muziek hóórt, maar ook voelt. Naast het paviljoen bouwt Dré Wapenaar ook zijn Veldkeuken en de Vooruitgeschoven Zitkuip op het buitenterrein van DordtYart, een waar mini festivalterrein ontstaat!

Met plezier en trots presenteren wij u het programma bestaande uit zestien voorstellingen van verschillende groepen muzikanten, variërend van minimal music (Simeon ten Holt) tot klankkunstexperimenten en klassieke stukken. Optredende musici zijn o.a. Ralph van Raat, Yvo Janssen, Rondane Kwartet, Brigitte van Hagen, Charlemagne Palestine, Remy van Kesteren en trio Dré Wapenaar zelf.

De kaartverkoop is gestart! Via deze link vindt u het volledige programma en kunt u online de tickets boeken!

senseofmusic.jpgCharlemagne Palestine / Rondane Kwartet / Jeroen van Vliet en Mete Erker / Brigitte van Hagen


Klankbodempaviljoen Dré Wapenaar

Het Klankbodempaviljoen is gemaakt in DordtYart, met de première op het buitenterrein in 2012. Dré Wapenaar, de kunstenaar achter het Klankbodempaviljoen, heeft met dit bijzondere podium een unieke ruimte gecreëerd, waarbij de akoestische ervaring centraal staat. Muziek wordt zo een totaalervaring waarbij speciale aandacht is voor zowel de muzikant als de toehoorder qua akoestiek.

Het paviljoen is opgedragen aan componist Joep Franssens, In zijn werken maakt hij gebruik van de klankregisters van alle bespeelde instrumenten. Met name zijn composities voor meerdere toetsinstrumenten dienden als inspiratie voor dit paviljoen. Bekijk hier een filmpje over het ontstaan en de werking van het paviljoen.

halwan.jpg


Agenda Cross Works

Rondleidingen
Rondleiding met uitleg over Cross Works, de kunstenaars, de kunstwerken en de
lopende researches. Aanmelden kan via info@dordtyart.nl, maar u kunt op de dag zelf ook aansluiten (let op, u betaalt wel gewoon uw entree van €7,50). De rondleidingen vinden plaats op zaterdag 17 juni, zondag 2 juli, en vrijdag 21 juli (allemaal om 14.00 uur).

Presentaties Kunstenaars
In juli geven kunstenaars op verschillende middagen presentaties over hun werk, ontwikkelingen en researches bij DordtYart. Toegang €5,- (met een seizoen- of vriendenkaart zijn de presentaties gratis).

sberbog.jpgWerkplaats Pieke Bermans en Maurice Bogaert- Zondag 2 juli, 15.00 uur:
Presentaties Pieke Bergmans en Maurice Bogaert

Maurice Bogaert Inmiddels is Maurice klaar met zijn nieuwe werk, een Camera Obscura. In het werk ‘Het Wezen van de Stad’ (ook te zien in de hal) was de camera het enige dat hij niet zelf geproduceerd had. Hij ging de uitdaging aan en maakte een enorme, draaiende installatie. De donkere kamer ligt aan de ketting te rammelen en verdraaid met zijn visoog ons beeld van de lichte hal. Levensgrote houten kopieën van de staalstructuur vullen dit filmische, absurde maar toch levensechte beeld.

Pieke Bergmans Pieke is bij DordtYart op verschillende manieren onze natuur aan het conserveren. Diverse materiaalonderzoeken en technieken worden onderzocht en toegepast. Bloemen en planten worden bewerkt met epoxyhars, gegoten in siliconen, en geseald tot een 2D collage.


- Zaterdag 8 juni, 15.00 uur:
Presentaties Stan Wannet en Martens & Visser.

- Zondag 30 juli, hele dag:
Finissage DordtYart met presentaties David Jablonowski en Boris van Berkum.
mondriaanfonds_logo_diap.jpg

 

 


 


wapenaar2.jpgKlankbodempaviljoen Dré Wapenaar (photo Kooyker photography)


Sense of Music tickets for sale now!

From September 15 till October 8, DordtYart presents a special music programme under the name Sense of Music. On the outside area of DordtYart artist Dré Wapenaar will build his Klankbodempaviljoen (Soundbox-Pavilion), a unique music pavilion in which you not only hear the sound, but also feel the sound. Dré Wapenaar will also build the Field Kitchen and his Advanced Sit-Pit next to the pavilion; a small festival site arises!

We are very proud to present you the programme, which consist sixteen shows of different groups of musicians that varies from minimal music (Simeon ten Holt) to sound art experiments and classical pieces. Performing artists are a.o. Ralph van Raat, Yvo Janssen, Rondane Kwartet, Brigitte van Hagen, Charlemagne Palestine, Remy van Kesteren and trio Dré Wapenaar.

The tickets for Sense of Music are for sale now! Via this link you’ll find the full programme and you can book your tickets online.

senseofmusic.jpg
Charlemagne Palestine / Rondane Kwartet / Jeroen van Vliet en Mete Erker / Brigitte van Hagen


Klankbodempaviljoen Dré Wapenaar

The Klankbodempaviljoen is made at DordtYart in 2012, with a premièr at the ouside area of DordtYart. Artist Dré Wapenaar created a unique space, in which the acoustic experience is the point of focus. Music becomes a total experience with the special focus on the acoustics for both the musician and the listener.

The pavilion is dedicated to composer Joep Franssen. In his work, he uses sound registers of all the instruments that he plays on. In particular the compositions for several keyboard instruments are an inspiration for this pavilion. Here you can find a short movie about how the pavilion is created and how it exactly works.

halwan.jpg


Agenda Cross Works

Guided tours (Dutch)
Guided tour Cross Works’ about the exhibition, the artists, the researches and the works that arise in the hall. The next (and last) guided tours are on Sunday July 2 and Friday July 21 (both at 14:00 hrs).

Presentations artists
In July several artist will give a presentation about their work and researches. Entrance: €5,- (free for Season-card holders and Friends of DordtYart).

sberbog.jpgStudio Pieke Bermans and Maurice Bogaert- Sunday July 2, 15.00 hrs:
Presentations by Pieke Bergmans and Maurice Bogaert (Dutch)

Maurice Bogaert just finished his Camera Obscura. In the work ‘Het Wezen van de Stad’ (also exhibit in the hall), the camera was the only thing that he didn’t produce himself. He took up the challenge and made a huge, rotating installation. The dark room is rambling on the chain and with its fish eye twisting our view on the light hall. Life-sized wooden copies of the steel structure fill this cinematic, absurd yet lifelike image.

Pieke Bergmans preserves the nature in and around DordtYart in various ways. Different material studies and techniques are investigated and applied. Flowers and plants are processed with epoxy resin, poured in solicons, and sealed into 2D collages. Her workshop is slowly becoming a true rarities collection in which the time in nature is stopped and the colors are surprisingly maintained.


- Saturday July 8, 15:00 hrs:
Presentations Stan Wannet and Martens & Visser.

- Sunday July 30, all day:
Finissage DordtYart with presentations of David Jablonowski and Boris van Berkum.
mondriaanfonds_logo_diap.jpg 
 

                                     Online versie Afmelden