Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)


Opening 15 april

Het nieuwe seizoen van DordtYart betekent weer vele activiteiten in de Hal, kunstenaars aan het werk, lezingen performances en met als klap op de vuurpijl in september de wederopbouw van het Klankbodempaviljoen van kunstenaar Dré Wapenaar. De positieve energie, die vorig seizoen sterk aanwezig was door een combinatie van verrassende werken, een glaswerkplaats en een atelier, hopen wij te continueren in de werkplaatsen.

wannet_martens_visser.jpg
Les Évolués (2016) Stan Wannet / Reflecting HOLONS (2016) Martens & Visser


Cross Works 15 april – eind juli

Koen Vanmechelen en Conny Groenewegen toonden vorig jaar in hun installaties vele aspecten van cross-over. Zowel het verschillende materiaalgebruik, de technieken en de presentaties in de werkplaatsen (glasoven, levende kippen en assistenten/modellen) gaven ons en bezoekers veel vreugde. Het publiek deel laten uitmaken van de concepten van de kunstenaars, het tonen van de inspanningen van hen, verhoogt op een aanstekelijke manier de waardering voor de hedendaagse kunst. Juist de productie van kunstwerken in de oude machinehal geeft een natuurlijke kracht en energie aan de bezoekers. Dit geldt voor zowel professionals, amateurs als mensen die anders nooit een kunstenaar aan het werk zien.

Bij de selectie van de kunstenaars heeft DordtYart dit jaar de nadruk gelegd het werken in een atelier of studio tijdens onderzoek en experiment. Dit inspireert niet alleen de bezoekers, maar ook de medekunstenaars in de hal. Kunstenaars werken samen met junior kunstenaars en assistenten.

De kunstenaars in opdracht voor Cross Works zijn: Pieke Bergmans, Maurice Bogaert, Olivier van Herpt, David Jablonowski, Michiel Martens & Jetske Visser en Stan Wannet. De werkplaatsen van de kunstenaars met specialisten richten zich op taxidermie, 3D printing, kinetiek met motoren/sensoren en diverse materiaalonderzoeken (zoals carbon).

wapenaar-124.jpg
Klankbodempaviljoen (2013) Dré Wapenaar

 
Geluidkunst en muziek 19 augustus - 15 oktober

Het tweede programma bij DordtYart duurt 2 maanden. Van half augustus tot half oktober zal geluidkunst de boventoon voeren met geluidinstallaties in de Biesboschhal en het Klankbodempaviljoen buiten op de landtong.
In principe is de hal open 4 dagen per week (do t/m zo) voor bezoek. Wij verzorgen rondleidingen, lezingen, workshops, performances en een programma in het paviljoen, om de gasten deel te laten nemen aan een bijzondere kunstbeleving.

 

Dordtyart 2016

De brochure van DordtYart 2016 staat nu op de website.
Daar vindt u ook de twee videoverslagen die Jeanne van der Horst maakte over de werken van de kunstenaars. Het eerste deel verhaalt over de kunstenaars die op Murano bij Berengo studio werkten, waarbij de positieve rol van Adriano Berengo goed in beeld komt. Het tweede deel toont de kunstenaars die via het LAB programma vooral met de glasoven in DordtYart werkten. Het werk van Peter Vink is in 2017 weer te bewonderen op de landtong.

dordtyart2016.jpg


Art Rotterdam, 9 / 12 februari 2017

Tijdens Art Rotterdam presenteert DordtYart het werk van Ronald van der Meijs op de afdeling Intersections, non-profit spaces en kunstenaarsinitiatieven in de oude werkplaatsen van de Van Nellefabriek. Een mooie plek voor het werk van Ronald, en voor ons een kans om het nieuwe DordtYart programma presenteren aan een breed publiek. Op het plein voor de ingang, waar Erwin van der Heide in 2015 met zijn mist en geluidinstallatie spektakel bracht, pakt nu kunstenaar David Jablonowski uit met grote werken.

Art Rotterdam, 9 t/m 12 februari 2017, Van Nellefabriek
www.artrotterdam.com

meijs.jpg
Squaring the sphere (2015) Ronald van der Meijs
logos2016.jpg

 

 


 


Opening April 15

A new season at DordtYart means a lot of new activities in the hall, artists at work, lectures and performances and, to crown it all, rebuilding the Sound Pavilion (klankbodempaviljoen) of artist Dré Wapenaar. Last season there was a strong positive energy because of the combination of surprising works, the glass workshop and studio’s. We would like to see these workshops and studio’s bring the same energy into the next season.

wannet_martens_visser.jpg
Les Évolués (2016) Stan Wannet / Reflecting HOLONS (2016) Martens & Visser


Cross Works, April 15 - end of July

Last year artists Koen Vanmechelen and Conny Groenewegen showed many aspects of cross-over in their installations. Both the different materials / techniques and presentations in the workshops (glass furnace, living chickens and assistants) gave us and the visitors of DordtYart much joy. Letting the public be part of the concepts of the artists, showing the efforts they make, increases the appreciation of contemporary art in a very contagious way. It is the production of art pieces in the old machine hall that brings the visitors a natural power and energy. This concerns both professionals, amateurs and people who otherwise would never see artists at work.

The selection of artists for this new season, emphasizes the work in a workshop or studio during research and experiment. This inspires not only the visitor, but also the other artists who are working in the hall. Artists will work together with junior artists and assistants.

Commissioned artists for Cross Works: Pieke Bergmans, Maurice Bogaert Olivier Herpt David Jablonowski, Michiel Martens & Jetske Visser and Stan Wannet. The workshops by the artists specializes on taxidermy, 3D printing, kinetics with motors / sensors and different material studies (such as carbon).

wapenaar-124.jpg
Klankbodempaviljoen (2013) Dré Wapenaar

 
Sound art and music, August 19 - October 15

The second part of the programme at DordtYart lasts for two months. From mid-August till mid-October, sound art will be the primary focus with sound installations in the Biesboschhal and the Sound Pavilion on the landslide next to the DordtYart building.
The hall is open 4 days a week (Thursday till Sunday). We will host guided tours, lectures, workshops, performances and a special programme in the pavilion, to share a very special art experience with the visitors.

 

Dordtyart 2016

The GlassFever brochure is available on our website.
Here you will also find two video reports by Jeanne van der Horst, about GlassFever. The first part shows you the artists who worked at the Berengo Studio on Murano, with the well captured positive role of Adriano Berengo. The second part shows the artists who worked at the furnace in DordtYart during the LAB programme. The work by Peter Vink will be shimmering again on the landslide during the new season of 2017.

dordtyart2016.jpg


Art Rotterdam, February 9 / 12

During Art Rotterdam 2017, DordtYart presents the work of Ronald van der Meijs in the section Intersections, nonprofit spaces and artists' initiatives in the old workshops of the Van Nelle Factory. A beautiful place for the work by Ronald, and a opportunity for us to present the new DordtYart programme to a broad audience. 
On the square in front of the entrance, where we presented artist Erwin van der Heide with his fog and sound installation in 2015, you will find great pieces by artist David Jablonowski.

Art Rotterdam, February 9 / 12, 2017, Van Nelle Factory
www.artrotterdam.com

meijs.jpg
Squaring the sphere (2015) Ronald van der Meijs
logos2016.jpg
 

                                     Online versie Afmelden