Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)

vingroe.jpg


Zondag 28 AUGUSTUS: PRESENTATIE KUNSTENAARS
PETER VINK EN CONNY GROENEWEGEN

Op deze mooie zondag middag nemen kunstenaars Peter Vink en Conny Groenewegen je mee in hun onderzoek en naar hun tijdelijke werkplaatsen in DordtYart. We starten op de landtong op het buitenterrein van DordtYart. Hier staat namelijk het nieuwe werk van Peter Vink: 'Landtong werf van Hippos'. Het uitzicht vanaf de kop van de uitham is het uitgangspunt van dit kunstwerk. Op deze plek heeft Vink een metalen rooster geplaatst van ca. 7 meter lang en ca. 2,5 meter hoog. Dit industrieel gemaakte raster is gevuld met 1500 zelf gegoten glazen blokjes, gemaakt aan de glasovens van Dordtyart. Ieder blokje heeft unieke eigenschappen en breekt het licht op een andere manier. Vink vertelt over het ontstaan van dit werk en zijn ervaring met het glas gieten, een medium dat voor hem helemaal nieuw was.
Daarna gaan we naar de tijdelijke studio van ontwerpster Conny Groenewegen.
Groenewegen heeft jaren geleden haar focus gelegd op het onderzoek naar ruimtelijke geknoopte en gebreide constructies. Hiervoor heeft ze allerlei verschillende breisels ontwikkeld. Tijdens het LAB programma van DordtYart is Groenewegen hiermee een stap verder gegaan en heeft ditmaal onderzoek gedaan naar zaad pods (zaadhulsels). Het is een onderzoek naar de materialiteit van de huid, de constructie en stevigheid van zowel het exterieur als het interieur van de zaad en creëert een ruimte waarin je deze materialiteit als bezoeker zelf kan ervaren. De combinatie van zachte wol, mohair, faux fur, katoen en het glanzende, harde en weerkaatsende glas roept de vraag op hoe deze materialen samen kunnen komen in één universum. Conny vertelt over haar onderzoek en toont ons haar resultaten.

Programma 28 augustus:
14.00 uur      Peter Vink
14.45 uur      Pauze
15.00 uur      Conny Groenewegen


OPROEP CONNY GROENEWEGEN:
UITNODIGING | performatieve sweatshop

Met het oog op een eindeloze draad gemaakt van 225 kilo post-consumer fleece truien waar een nieuwe van werk gemaakt wordt, zijn vele helpende handen nodig tijdens de workshop ‘Cut the Crap’. De workshop zal plaatsvinden in DordtYart op de 1 e etage, waar de tijdelijke studio van Groenewegen bevindt. We willen graag velen van u aanmoedigen om mee te doen en samen te komen voor een middagje werken (knopen, breien, knippen en nog veel meer), goed gezelschap en een mooie samenwerking met de kunstenaar. Meld u nu aan via info@dordtyart.nl

Zaterdag 20 augustus van 13:00 uur – 17:00 uur
Zondag 21 augustus van 13:00 uur – 17:00 uur

drif.jpg


5, 6 EN 7 AUGUSTUS: STUDIO DRIFT AAN DE GLASOVENS IN DORDTYART

In de hal is het bijzondere ‘In 20 Steps’ van Studio Drift te zien tijdens GlassFever. Studio Drift maakt installaties en interactieve sculpturen die een relatie en dialoog aangaan tussen natuur en technologie. Vaak is het startpunt voor een nieuw werk een directe inspiratie uit de natuur zoals een paardenbloem of het voortbewegen van een kwal. De werken die vervolgens ontstaan balanceren tussen kunst en design. Innovatie is een belangrijk motief in de werken van Studio Drift. Studio Drift bestaat uit Lonneke Gordijn (1980, NL) en Ralph Nauta (GB).
In het LAB programma van DordtYart doet Studio Drift onderzoek naar het bijzondere materiaal Obsidiaan, een natuurlijk voorkomend vulkanisch glas. Het Obsidiaan komt ditmaal niet bij de vulkaan vandaan, maar wordt gemaakt van chemisch afval. Met deze bijzondere vorm van glas worden nieuwe objecten gemaakt. Op 5, 6 en 7 Augustus werkt Studio Drift aan deze nieuwe werken in DordtYart. Het beloven spannende dagen te worden; hoe werkt het materiaal en welke objecten ontstaan er aan de ovens?


GLASWERK IN DORDTYART, AUGUSTUS

Hieronder vindt u een overzicht van de dagen dat er in DordtYart aan de ovens
wordt gewerkt. Dit maakt uw bezoek aan GlassFever natuurlijk helemaal compleet!

5, 6 & 7 augustus    
Studio Drift

13, 14 augustus       
Conny Groenewegen
O.l.v en m.m.d. Vereniging Vrienden van Modern Glas.
Glaskunstenaars Marinke van Zandwijk, Geir Nustad / Josja
Schepman voeren het werk uit aan de ovens.

2lron.jpg


COMBINATIERONDLEIDINGEN DORDRECHTSMUSEUM & DORDTYART

Een rondleiding langs de hoogtepunten van GlassFever? Schrijf je in voor de combinatierondleiding van 14 augustus! U krijgt zowel een rondleiding bij DordtYart als bij het Dordrechts Museum. Aanmelden kan via deze link.
(let op: u heeft keuze tussen de rondleiding met Museumjaarkaart van 17.50 en de rondleiding zonder museumjaarkaart van 27,50)


OM ALVAST IN UW AGENDA TE NOTEREN

In de laatste twee maanden van GlassFever staat nog een hoop moois te gebeuren. Eind augustus ontvangt u natuurlijk weer een nieuwsbrief met de bijzondere data en uitgebreide informatie over de events in september, maar nu kunt u alvast de hoogtepunten in uw agenda noteren:

9 september, 15.00 uur:
Combinatierondleiding DordtYart & Dordrechts Museum.
Een rondleiding langs de hoogtepunten van beide locaties op 1 dag.

9, 10 & 11 september:
Kunstenaar John Moran aan de glasovens. John Moran is een Belgische
glaskunstenaar die voor 3 dagen zijn atelier verplaatst naar DordtYart.

Zondag 18 september:
Bachfestival in DordtYart. Hedendaags muziekensemble
Lunatree speelt stukken in DordtYart.
www.bachfestivaldordrecht.nl

Zondag 25 september:
Finissage GlassFever. Zondag 25 september is de laatste GlassFever dag.
Hier maken we natuurlijk een prachtige dag van met o.a. lezingen
van kunstenaar Folkert de Jong en ontwerpstudio Studio Drift. 

logos2016.jpg

 

 


 


vingroe.jpg


Sunday AUGUST 28: PRESENTATION ARTISTS
PETER VINK EN CONNY GROENEWEGEN

On this beautiful Sunday afternoon, artists Peter Vink and Conny Groenewegen take you into their research and their temporarily studio’s at DordtYart. This afternoon starts outside on the land of DordtYart. Here you’ll find the new work by Peter Vink ‘Landtong werf van Hippos’. The view from the land on the new build neighborhood is the inspiration of the new work. Vink placed a metal grid and is filling this grid with 1500 pieces of glass. Every piece is hand casted, so every piece has unique characteristics and refracts light in a different way. Vink will explain this work, the proces and his experience with glass, a medium that was totally new to him.
After that, we’ll go to the temporarily studio of designer Conny Groenewegen. Groenewegen is a currently works on a research about the structures of seed pods. Research on the materiality of the skin, the structure and the stability of both the exterior and the interior of the seed. She is creating a space where you can experience this materiality as visitor. The combination of soft wool and shiny, hard and reflective glass. How the two materials together in one universe? Conny will talk about her research and shows her results.

Program Augustus 28:
2.00 pm      Peter Vink
2.45 pm      Break
3.00 pm      Conny Groenewegen

drif.jpg


5, 6 EN 7 AUGUST: STUDIO DRIFT AT THE FURNACE AT DORDTYART

In the hall you can find the beautiful ’20-Steps’ by Studio Drift at DordtYart. Studio Drift is committed to the crossover of technology, aesthetics and ideas about the future. They collaborate with scientists, universities and (software) engineers. In the LAB program of DordtYart they are doing a research on the impressive material Obisidia, a natural volcanic glass (fast solidified lava), but now fabricated out of chemical rest material. When this experiment succeeds, the chemical industry in Rotterdam will ad a refinery for Obsidian with as chemical waste as raw material. On August 5, 6 and 7 Studio Drift is working on these works at DordtYart. These day’s are going to be exciting days; how does the material work and what objects arise in the ovens?


WORKING WITH GLASS AT DORDTYART, AUGUST

Here you’ll find an overview of the days that there will be artists working on the furnaces. This will make your GlassFever visit complete!

August 5, 6 and 7
Studio Drift

August 13, 14
Conny Groenewegen
Led by ‘Vereniging Vrienden van Modern Glas’
Glassarists Marinke van Zandwijk, Geir Nustad / Josja
Schepman will make the new work at the furnaces.

 

2lron.jpg


COMBINATIONTOURS DORDTYART AND DORDRECHTS MUSEUM

A tour including all the highlights of GlassFever? Sign up for the combination day of the 14th of August. You’ll have a tour at DordtYart and the Dordrechts Museum and see the best of both. Reserve your ticket here


NOTE IN YOUR AGENDA

In the last two months of GlassFever, there will be a lot of beautiful and special days at DordtYart. Late August we of course send you a new newsletter with information and dates of that month, but for know we already have the highlights of September to note in your agenda:

September 9, 10 & 11:
John Moran is a Belgian glass artist DordtYart
who moved his studio to DordtYart for three days.

Sunday September 18:
Contemporary ensemble Lunatree plays pieces at DordtYart.
www.bachfestivaldordrecht.nl

Sunday September 25:
September 25 is the last day of GlassFever. Of course we’ll make
this day a special, wonderful day with readings of artist Folkert
de Jong and designstudio Studio Drift. 

logos2016.jpg
 

                                     Online versie Afmelden