Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)

Finissage Sense of Sound

Nog maar twee weekenden klinkt de tentoonstelling Sense of Sound in de hal. 15 oktober is de laatste dag van de tentoonstelling en daarmee de laatste dag van het DordtYart 2017 seizoen. Deze bijzondere dag sluiten we feestelijk af met performances, muziek, geluid en presentaties van kunstenaars. Tot 14.00 uur is de tentoonstelling nog in z’n geheel te zien en te beluisteren, daarna gaan we van start met het finissage programma:

Zondag 15 oktober:
14.00 uur     Presentaties kunstenaars
15.00 uur     Performance Hans van Koolwijk met het Schreck Ensemble
15.30 uur     Performance Organa (huisorgeltjes) door Nils Davidse en Elise ’t Hart
16.00 uur     Performance Hans van Koolwijk met het Schreck Ensemble

Toegang finissage 15 oktober: €5.00

finissage2.jpg


SENSE OF SOUND: PRESENTATIEs

Een halve eeuw geluidkunst horen, zien en beleven in één tentoonstelling, dat is wat Sense of Sound de bezoekers gebracht heeft. Geluidkunst-kenners kwamen hun favoriete werken van de pioniers beluisteren en leerden nieuwe geluidkunstenaars kennen, het DordtYart bezoek liet de oren verrassen met een, voor vele, nieuwe vorm van kunst. Tijdens de presentaties vertellen een aantal Sense of Sound kunstenaars wat geluid betekent binnen hun werk. Waar geluid bij de één een middel is om een beeld te versterken, gebruikt de ander geluid als materie om mee te beeldhouwen. Waar de één zoekt naar nieuwe en verrassende geluiden, neemt de ander al bestaande geluiden om mee te spelen.


HANS VAN KOOLWIJK EN SCHRECK ENSEMBLe

Geluidkunstenaar Hans van Koolwijk bespeelt zijn belleninstallatie, samen met drie leden van het Schreck Ensemble: Hans van Eck, composities en regie; Caroline Erkelens zang; Jan-Kees van Kampen live elektronica. Vijftig hangende bellen, uit Japan, Birma, Tibet en Londen, plus zelfgemaakte fragiele exemplaren van bone china porselein, kunnen vrij swingen en ze botsen met elkaar. De klanken worden nauwkeurig geregistreerd en via luidsprekers in de hal verspreid. De kunstenaars combineren dit geluid met flarden tekst in verschillende talen waardoor de bezoekers worden meegenomen naar een andere staat van bewustzijn, waarin droom, vergeten herinnering en doordringende realiteit samenstromen.

koolwijk4.jpg
Hans van Koolwijk met het Schreck Ensemble


LAATSTE WEEKEND SENSE OF MUSIc

Afgelopen weekend kwamen er weer prachtige klanken uit het muziekpaviljoen bij DordtYart. James Oesi & Diamanda Dramm gaven met hun instrumentarium en talent een eigen draai aan stukken van Bach, afgewisseld met stukken die speciaal voor dit soort musici geschreven zijn waardoor het talent van muzikanten ontvouwde voor publiek. Slagwerk Den Haag vulde de gehele tent met instrumenten en trillingen. De nieuwsgierigheid, spanning, ritmes en tonen zijn bijzonder vastgelegd door RTV Dordrecht. Bekijk en beluister hier het stuk.

Dit weekend vinden de laatste concerten plaats in het klankbodempaviljoen:

Remy van Kesteren, vrijdag 6 oktober, 20.00 uur
Tickets en meer informatie

Brigitte van Hagen, zaterdag 7 oktober, 14.30 uur
Tickets en meer informatie

Ivo Janssen, zondag 8 oktober, 14.30 uur
Tickets en meer informatie

senseofmusic3.jpg
Remy van Kesteren (foto: Peter van der Heyden) /  Brigitte van Hagen / Ivo Janssen (foto: Merlijn Doomernik)
Sense of Music is tot stand gekomen met de steun van:

logos2017.jpg

 

 

 


 

Finissage Sense of Sound

Just two more weeks of Sense of Sound in the hall. October 15 is the last day of the exhibition and with that the last day of the DordtYart 2017. We celebrate this festive day with performances, music, sound and presentations by artists. Until 14.00 hrs, the exhibition is still visible and listenable, after we start with the finissage programme:

Sunday October 15:
2.00 pm     Presentations artists
3.00 pm     Performance Hans van Koolwijk with the Schreck Ensemble
3.30 pm     Performance Organa (home organs) by Nils Davidse and Elise ’t Hart
4.00 pm     Performance Hans van Koolwijk with the Schreck Ensemble

Entry finissage October 15th: €5.00

finissage2.jpg
Sense of Sound


SENSE OF SOUND: PRESENTATIons

Listen to, see and experience half a century of soundart in one exhibition, that's what Sense of Sound brought our visitors. Sound art experts listened to their favorite pioneers' work and got to know new sound artists, the DordtYart visitors surprised their ears with one, for many, new forms of art. During the presentations, some Sense of Sound artists tell us what sound means in their work.


HANS VAN KOOLWIJK and SCHRECK ENSEMBLe

In the new installation of Van Koolwijk are hanging about fifty bells. He plays De Bellen (The Bells) together with three members of Ensemble Interface: Hans van Eck (founder of the ensemble, compositions, director), Caroline Erkelens (vocalist) and Jan-Kees van Kampen (live electronics). The fifty bells sound different: they come from Japan, Burma, Tibet and London. In addition, Van Koolwijk made fragile specimens of bone china porcelain. The sounds are recorded precisely and spread through the hall with the help of speakers. The artists combine this sound with patches of text in different languages, bringing visitors to another state of consciousness, in which dream, forgotten memory and penetrating reality come together.

koolwijk4.jpg
Hans van Koolwijk with the Schreck Ensemble


LAATSTE WEEKEND SENSE OF MUSIc

Last weekend, beautiful sounds came from the musicpavilion at DordtYart. James Oesi & Diamanda Dramm gave pieces of Bach a personal twist with their own tools and talent, interchanged with pieces specially written for this kind of musicians, which unfolded the talent of musicians to the public. Slagwerk Den Haag filled the whole pavilion with instruments and vibrations. The curiosity, tension, rhythms and tones are recorded by RTV Dordrecht. Check out and listen here.

This weekend, the last concerts take place in the Sound Pavilion:

Remy van Kesteren, Friday October 6th, 8.00 pm
Tickets and info

Brigitte van Hagen, Saturday October 7th, 2.30 pm
Tickets and info

Ivo Janssen, Sunday october 8th, 2.30 pm
Tickets and info

senseofmusic3.jpg
Remy van Kesteren (photo: Peter van der Heyden) /  Brigitte van Hagen / Ivo Janssen (photo: Merlijn Doomernik)
Sense of Music with support of:

logos2017.jpg

 

                                     Online versie Afmelden