Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)

PERFORMANCES MET BELLEN, ORGELS EN ZEEPBELLEN

Na een prachtige openingsperformance met Ensemble Interface, wachten De Bellen van Hans van Koolwijk op een volgende performance. Stil blijft het niet de aankomende weken: geluidkunstenaar Hans van Koolwijk bespeelt zijn nieuwe belleninstallatie samen met drie leden van het Schreck Ensemble: Hans van Eck (composities en regie). Caroline Erkelens (zang). Jan-Kees van Kampen (live elektronica).

Vijftig hangende bellen, uit Japan, Birma, Tibet en Londen, plus fragiele exemplaren van bone china porselein gemaakt door Van Koolwijk, kunnen vrij swingen en botsen met elkaar. Door Hans van Eck gecomponeerde structuren gaan in dialoog met de eigen wil van de Bellen-installatie en de spelers improviseren daarin naar hartenlust, waardoor iedere performance een unieke ervaring wordt. Subtiele dopplereffecten worden live bewerkt door Jan-Kees van Kampen en met flarden tekst in verschillende talen voert Caroline Erkelens de bezoekers mee in een andere staat van zijn waarin droom, vergeten herinnering en realiteit samenstromen.

Op deze dagen is ook de performance Organa van Nils Davidse en Elise 't Hart te horen. Zij maken deze middagen een nieuwe compositie met de karakteristieke klanken van ieder orgel dat in de hal is opgesteld. Voor Organa verzamelde het duo huisorgeltjes uit het hele land; ieder met zijn eigen geluid, eigen stem die zij optimaal tot hun recht laten komen in de composities.

Daarnaast spreekt The Poet van Maria Barnas. Een installatie die zoekt naar nieuwe beeldende taal en die werkt door de toevoeging van droogijs. Zodra het droogijs wordt toegevoegd zoekt de machine naar woorden en zinnen, waarbij de zoektocht het gedicht zelf wordt.

Performances:
2 & 10 september (14.00,15.00 & 16.00 uur)
15 oktober (14.00, 15.00 & 16.00 uur)

performances.jpg
Openingsperformance van Hans van Koolwijk met Ensemble Interface, Organa van Nils Davidse en Elise ’t Hart, The Poet van Maria Barnas


WORKSHOP MARNIX VAN DE POLL

In het kader van Sense of Music geeft componist en pianist Marnix van de Poll een workshop Storytelling. In de voorstelling/workshop gebruikt Van de Poll de verhalende kracht van muziek om de verbeelding te prikkelen en geïnspireerd te raken. Storytelling is namelijk een krachtig middel om een boodschap over te brengen. Deelnemers worden meegenomen in de muzikale diepten en hoogten van de wondere en verhalende muziek van Shostakovich en het programma dat Van de Poll een week later in het Klankbodempaviljoen ten gehore zal brengen.

Van de Poll neemt je mee op reis langs de beelden, verhalen en emoties die al luisterend naar boven komen. De muziek van Shostakovich is zeer krachtig en compact en leent zich hier uitstekend voor. Vervolgens worden deze verhalen van ieder persoonlijk gedeeld met de groep. Het is bijzonder om te ontdekken hoe verschillend de beleving kan zijn. Zo inspireert allereerst de muziek en vervolgens inspireren de uiteenlopende verhalen.

Zaterdag 9 september, 13.00 & 15.00 uur
Aanmelden vóór 2 september via info@dordtyart.nl
Kosten €20,-, incl. koffie/thee


marnixvdpoll.jpg
Marnix van der Poll


OPENING SENSE OF SOUND

Geluidsgolven vullen de oude machinefabriek. Afgelopen 19 augustus opende de deuren van DordtYart voor het tweede deel van het seizoen: Sense of Sound. Een mooie dag, veel bezoek, veel geluid en een bijzondere performance van Ensemble Interface in samenwerking met kunstenaar Hans van Koolwijk. Het ensemble componeerde, repeteerde en leerde de nieuwe instrumenten en klanken kennen van de instrumenten van Van Koolwijk in de week voorafgaand aan de opening. RTV Dordrecht kwam langs om dit vast te leggen. Bekijk hier de repetitie.

opening-77.jpg
Openingsperformance van Hans van Koolwijk met Ensemble Interface


SENSE OF MUSIC

Sense of Music opent met Lemniscaat van het Rondane Kwartet die beschouwd worden als een van de warmste pleitbezorgers van het werk van Simeon Ten Holt. Van zijn oeuvre staan nog een aantal concerten op het programma. Het repetitieve van de werken van Ten Holt en de vrijheid om daarbinnen te experimenteren werkt zeer goed bij de akoestiek van het Klankbodempaviljoen. Later treden ook Toon Hagen en Philine Coops op het zelden opgevoerde stuk Shadow Nor Prey en wordt een heel bijzondere versie van Canto Ostinato, het bekendste werk van Ten Holt door Ivo Janssen (piano) en Vincent van Amsterdam (accordeon) opgevoerd. Meer informatie en tickets hier.

senseofmusic2.jpg
Klankbodempaviljoen, Rondane Kwartet en Ivo Janssen en Vincent van Amsterdam


AGENDA DEZE MAAND

Zaterdag 2 september, vanaf 14.00 uur
Performances van Hans van Koolwijk met Schreckensemble,
Organa van Nils Davidse & Elise 't Hart en The Poet van Maria Barnas.
Entree €5,-

Zaterdag 9 september, 13.00 & 15.00 uur
Workshop Marnix van de Poll
Aanmelden vóór 2 september via info@dordtyart.nl
Kosten €20,-, incl. koffie/thee

Workshop storytelling met Shostakovich
Selectie van het Klankbodempaviljoenprogramma
Klik hier voor informatie en tickets

Zaterdag 10 september, vanaf 14.00 uur
Performances van Hans van Koolwijk met Schreckensemble,
Organa van Nils Davidse & Elise 't Hart en The Poet van Maria Barnas.
Entree €5,-

Vrijdag 15 september, 20.00 uur
Openingsconcert Sense of Music: Rondane Kwartet
Muziekprogrammering in het Klankbodempaviljoen van Dré Wapenaar
Klik hier voor informatie en tickets
Foto’s van Marnix van der Poll: Alejandra Nettel. Ivo Janssen: Merlijn Doomernik. Vincent van Amsterdam: Marco Borggreve. The Poet: Vytas. Klankbodempaviljoen: Kooyker Fotografie. Opening: Yvo van der Vat.


Sense of Sound met steun van:

fonds_21.logo.jpg

 


Sense of Music met steun van:

logos2017.jpg

 

 

 


 

PERFORMANCES WITH BELLS, ORGANS AND SOAP BUBBLES

After a beautiful opening performance with Ensemble Interface, De Bellen of Hans van Koolwijk are waiting for their next performance. It will not be quiet in the next weeks: sound artist Hans van Koolwijk will play his new bells-installation together with three members of the Schreck Ensemble: Hans van Eck (composer and director). Caroline Erkelens (singer). Jan-Kees van Kampen (live electronics).

Fifty hanging bells, from Japan, Birma, Tibet and London, plus fragile copies of bone china porcelain, made by Van Koolwijk, can swing and collide freely. By Hans van Eck composed structures start a dialogue with De Bellen, and the players improvise in heartfelt, so every performance will be an unique experience. Subtle doppler effects are edited by Jan-Kees van Kampen, and with the texts in different languages from Caroline Erkelens, they will take visitors to a different state of mind in which dreams, forgotten memories and reality come together.

On these days the artist duo  Nils Davidse and Elise 't Hart will create a new composition for Organa, with the characteristics of each organ that is present in the hall. The artists collected house organs from all over the Netherlands for this project; every one with its own sound, his own voice.

The Poet by Maria Barnas will speak as well. This is an installation searching for a new visual language, driven by the addition of dry ice. As soon as the ice is added the machine starts searching for words and sentences, and this search will become the poem itself.

Performances:
2 & 10 September (14.00,15.00 & 16.00 hrs)
15 October (14.00, 15.00 & 16.00 hrs)

performances.jpg
Openingsperformance from Hans van Koolwijk with Ensemble Interface, Organa van Nils Davidse and Elise 't Hart, The Poet from Maria Barnas


WORKSHOP MARNIX VAN DE POLL

For Sense of Music Marnix van de Poll is invited to give a workshop Storytelling. During this performance/workshop Van der Poll will use power of music to stimulate the imagination and inspire people. Storytelling is a powerful way to communicate a message. Visitors are taken to the musical heights and depths of the narrative music of Shostakovich and the program he will bring a week later in the Sound Pavilion of Dré Wapenaar. Van der Poll takes us on a trip full of images, stories, and emotions. These stories are shared with each other. This way music will inspire at first, and afterwards the different experiences and stories inspire as well, on a new level.

Saturday 9 September, 13.00 & 15.00 hrs
Sign up before 2 September via info@dordtyart.nl
Costs €20,-, incl. coffee/tea


marnixvdpoll.jpg
Marnix van der Poll


OPENING SENSE OF SOUND

Sound waves filled the hall. On Saturday 19th of August the doors of DordtYart opened for the second part of the season: Sense of Sound. A beautiful day, with lots of visitors, sound, and a special performance of Ensemble Interface with Hans van Koolwijk. The ensemble composed, rehearsed, and learned to play the new instruments made by Van Koolwijk in the week before the opening. RTV Dordrecht visited and documented these rehearsels. Watch the report here.

opening-77.jpg
Openingsperformance from Hans van Koolwijk with Ensemble Interface


SENSE OF MUSIC

Next week Dré Wapenaar rebuilds his Sound Pavilion on our outside area. In this special pavilion the audience sits against the resonance box of the musicians, which makes the experience of a concert very intense and intimate at the same time.

Sense of Music opens with Lemniscaat by Rondane Kwartet, one of the warmest advocates of the works by Simeon ten Holt. From his oeuvre we programmed a number of concerts by different artists. The repetition of Ten Holt's works and the freedom to experiment therein works very well with the acoustics of the Sound Pavilion. Some of these programmed concerts are: Toon Hagen and Philine Coops who will perform the seldom performed piece Shadow Nor Prey and there is a special version of the Canto Ostinato, Ten Holt's best known work by Ivo Janssen (piano) and Vincent van Amsterdam (accordion) More information and tickets here.

senseofmusic2.jpg
Klankbodempaviljoen, Rondane Kwartet and Ivo Janssen and Vincent van Amsterdam


AGENDA THIS MONTH

Saturday 2 September, from 14.00 hrs
Performances from Hans van Koolwijk with Schreck Ensemble,
Organa by Nils Davidse & Elise 't Hart and The Poet from Maria Barnas
Entry, €5,-

Saturday 9 September, 13.00 & 15.00 hrs
Sign up before 2 September via info@dordtyart.nl
Costs €20,-, incl. coffee/tea

Workshop storytelling with Shostakovich
Selection of the Sound Pavilion program
Click here for more information and tickets

Saturday 10 September, from 14.00 hrs
Performances from Hans van Koolwijk with Schreck Ensemble,
Organa by Nils Davidse & Elise 't Hart and The Poet from Maria Barnas
Entry, €5,-

Friday 15 September, 20.00 hrs
Opening concert Sense of Music: Rondane Kwartet
Music program in the Sound Pavilion of  Dré Wapenaar

Click here for more information and tickets
Photos from Marnix van der Poll: Alejandra Nettel. Ivo Janssen: Merlijn Doomernik. Vincent van Amsterdam: Marco Borggreve. The Poet: Vytas. Sound Pavilion: Kooyker Fotografie. Opening: Yvo van der Vat

 

Sense of Sound with support of:

fonds_21.logo.jpg

 


Sense of Music with support of:

logos2017.jpg

 

                                     Online versie Afmelden