Martine Stig

(1972, Nijmegen, NL)
Suto-ri-, 2007
20 min. 02 sec.

Inspelend op de mogelijkheid van een voorgeschreven realiteit is kenmerkend voor het werk van de Nederlandse kunstenaar Martine Stig. Zo dichtte zij in diverse fotoprojecten toevallige voorbijgangers de rol van acteur toe, door bijvoorbeeld te focussen op gemeenschappelijke handelingen, of toevallige gebeurtenissen.
Voor de film Suto-ri- verzamelde Stig in de straten van Tokyo een grote hoeveelheid documentair gefilmd materiaal. Van dit materiaal selecteerde ze fragmenten die ze vervolgens zorgvuldig monteerde tot een verhaal. Ofschoon aan dit werk een helder afgebakend concept ten grondslag ligt, is de concrete uitwerking ervan van het toeval afhankelijk. Stig maakt voor deze film gebruik van onze neiging om verbanden te willen zien in de chaotische realiteit. Maar ze laat eveneens treffend zien hoeveel onze visie op onze omgeving wordt bepaald door het medium film - een kenmerk van ons bestaan in de beeldcultuur.