Ciprian Mureșan & Adrian Ghenie

(1977, Dej, RO) & (1977, Baia-Mare, RO)
Untitled (Ceaușescu), 2008    
18 min.

De Roemeense kunstenaar Ciprian Mureşan en bevriende kunstenaar Adrian Ghenie groeiden beiden op tijdens het Ceauşescu regime. Zij wonen en werken beiden in Cluj. Het werk van Mureşan is vaak een eerbetoon aan de mensen die, na jarenlang te hebben geleefd onder een totalitair regime, geestkracht verzamelen om een nieuwe manier van leven op te bouwen. Aanleiding voor het gezamenlijke werk Untitled (Ceauşescu) vormde een gesprek tussen Mureşan en Ghenie in 2008. Ze vroegen zich af of het mogelijk was om als Roemeen een portret te maken van Nicolae Ceauşescu, dat kritisch oordeelde over de brutale communistische dictator, maar evengoed door Ceauşescu zelf zou worden goedgekeurd als officieel portret. Mureşan daagde Ghenie uit om dit portret te schilderen en Ghenie accepteerde deze uitdaging. Het proces werd gefilmd door Mureşan. Zodra hij ervan overtuigd was dat Ghenie in zijn opdracht was geslaagd, draaide hij de camera uit. Het werk werd daarmee als afgerond beschouwd, ofschoon het schilderij opzettelijk niet geheel voltooid werd.