Christiaan Bastiaans

Gods Narrators,
2013, 7.11 min.

De artistieke praktijk van de Nederlandse kunstenaar Christiaan Bastiaans verschilt in eerste instantie niet zozeer van die van een onderzoeksjournalist. Bastiaans reist naar conflictgebieden in Azië en Afrika en documenteert verhalen en fotografeert situaties van mensen die in extreme omstandigheden, waar zij vaak ongewild in terecht zijn gekomen, moeten overleven. Dit materiaal verwerkt hij vervolgens in zijn installaties, films, assemblages en sculpturen. Zijn werken zijn echter geen directe verslagleggingen van de crisissituaties die hij opzocht maar eerder een manier om abstracte thema’s als ontheemding, vergankelijkheid, overlevingsdrang, bescherming en kwetsbaarheid zichtbaar te maken. In de film Gods Narrators combineerde Bastiaans verschillende foto’s die hij maakte tijdens zijn reizen met beelden van acteurs die zich begeven in ruimtes die doen denken aan een mortuarium. Bastiaans werkt in zijn films vaak met echte acteurs die hij een door hemzelf geschreven script laat opvoeren. Gods Narrators geeft tegelijkertijd een verontrustende en poëtische kijk op de wereld om ons heen en laat ons op een andere manier kijken naar de problemen die zich hierin afspelen.