Radboud Mens

Mens is geluidkunstenaar en maakt zowel installaties als geluidsdragers. In 1988 begon hij met het maken van lawaai-machines. In het begin van de jaren ’90 bestonden zijn performances uit het live vernietigen van vinylplaten. Tegenwoordig bouwt hij akoestische instrumenten en installaties, waarmee hij ook optreedt.

Belangrijk binnen het werk van Mens is het moment waarop de toeschouwer zich afvraagt wat muziek nu eigenlijk is en wanneer geluid muziek wordt.

Mens houdt zich met Spinning Organ bezig met de microscopische veranderingen binnen de constante factor van de grondtoon. Twaalf grote computergestuurde aluminium bromtollen zijn opgesteld in de hal. Elke bromtol heeft zijn eigen toon, waardoor met de tollen akkoorden gemaakt kunnen worden. De installatie is computergestuurd: een midi-compositie bepaalt welke bromtollen samen spelen, maar door de wijze waarop de tollen zijn geprogrammeerd, wordt ook een deel aan het toeval overgelaten.

Work in progress