Ad van Buuren

Binnen de installaties van Van Buuren worden geluiden gecomponeerd op basis van toeval. Het doel is het genereren van reeksen onvoorspelbare ritmes en klankcombinaties. De ongebreidelde chaos die daaruit voortkomt wordt vervolgens beteugeld door het invoeren van vaste waardes.

Het toeval wordt opgeroepen in analoge neurale netwerken. Dit zijn schakelingen met relais die net zo werken als neuronen in de hersenen. Deze schakelingen sturen geluidsbronnen aan. Daarbij gebruikt Van Buuren geen computers en chips, maar elektronische onderdelen die op een beeldende manier zijn vormgegeven. De geluidsbronnen in zijn installaties zijn onder andere bossen riet, toongeneratoren, ventilatoren, orgelklanken, het tikken en klikken van relais, snaren, bellen. Alles wat geluid maakt kan in een installatie van Van Buuren terecht komen.

biologisch dynamische electronica, 1996, bruikleen Verbeke Foundation
Change Machine, 1996, bruikleen Kees van den Boogaart