Niek Kemps

Dissolved and Flawlessly Tingled, de installatie die Niek Kemps voor DordtYart maakte, is te omschrijven als een open cirkelvormig labyrint, gemaakt van half transparante, gebogen wanden. Wanneer je je in de kern van het werk bevindt, waan je je in een nieuwe ruimte binnen de ruimte van DordtYart. Omdat het zicht op de horizon ontnomen wordt volgt je blik automatisch de lijnen van de wanden, diagonaal en omhoog. Op verschillende plekken in de installatie leunen prints van virtuele ruimtes tegen de wanden. Deze tweedimensionale beelden suggereren een imaginaire, driedimensionale ruimte, waarin ook delen van de Bieschboschhal terugkeren. Met dit werk bevraagt Kemps wat ruimte is en hoe wij ruimte ervaren (zelfs als het een illusie is van ruimte op een plat vlak).

De werken van Niek Kemps bevatten altijd een vorm van gelaagdheid en staan nooit op zich. Ze tonen steevast een gevoeligheid ten opzichte van hun omgeving en fungeren als een tussengebied, waar conventies oplossen en klassieke waarden ter discussie worden gesteld. Door te tarten met herkenningspunten, betekenislagen, perspectief en schaal, worden de installaties onttrokken aan iedere vorm van rationele analyse. Dit resulteert telkens in een bevreemdend kunstwerk dat uitnodigt om te ervaren en tracht aan te zetten tot reflectie. De toeschouwer moet zich zowel visueel als fysiek tot het werk verhouden en vaak ziet de kijker zichzelf letterlijk terug in het werk door spiegelingen.