Joost Rekveld

Al jaren is Rekveld geïnteresseerd in de ideeën van de theoretisch bioloog Jakob von Uekxull, die aan het begin van de twintigste eeuw theorieën ontwikkelde over relativering van het menselijk perspectief. Je zou kunnen zeggen dat de mens ‘slechts’ een beperkt aantal zintuigen kent. Sommige vissen en vogels kunnen de polarisatierichting van licht ervaren om te navigeren, iets wat de mens van nature niet kan. Rekveld laat zich ook inspireren door onderzoeken die erop gericht zijn defecte zintuigen bij gehandicapten door middel van prikkels te herstellen. Joost Rekveld is het prototype van de kunstenaar als onderzoeker. Hij is niet geïnteresseerd in de virtuele wereld, hij wil juist de échte wereld op een andere manier zintuiglijk toegankelijk maken. In een wereld waarin de mens steeds maakbaarder wordt is het voor Rekveld een logische stap om de maakbaarheid van zintuigen te onderzoeken.