Jonas Wijtenburg

Wijtenburg verbindt gebouwen uit de klassieke oudheid of christelijke traditie met zijn eigen sculpturen. Hij maakt zijn werk in eerste instantie vanuit de functionaliteit van een gebouw, maar tijdens het werkproces laat hij dit criterium geleidelijk los. Ook verbindt hij sculptuur met werktuigen waaruit de functionaliteit verdwijnt. Een krik of tang worden zelfstandige vormen om een gebouw klem te zetten, op te vangen of vast te houden.

In zijn nieuwe werk voor DordtYart bouwt hij voort op Reconstructing ruïned motives #0.1. De constructie van de hal is uitgangspunt. Net als het bestaande werk is zijn nieuwe werk opgebouwd als modulaire structuur. De onderdelen kunnen telkens op een andere manier in elkaar worden gezet.