Frank Havermans

KAPKAR/DY–K92 is een installatie die nieuwe invulling en betekenis geeft aan de ontmantelde kraanbaan aan het Wantij bij de Biesboschhal. Het principe van de constructie is afgeleid van Kraan 92, een gigantische havenkraan die begin van dit jaar ter onderhoud in Dordrecht stond, waar een kleine stuurcabine parallel meebeweegt met de kraangiek. De beeldtaal van de geheel uit gebruikt constructiemultiplex vervaardigde installatie gaat in één beweging mee met zijn gastheer. KAPKAR/DY–K92 is met name een voorstel om op een spannende manier om te gaan met dit type erfgoed.

Frank Havermans maakt plaatsgebonden installaties met of zonder gebruiksfunctie. Dit zijn radicale voorstellen om de stedelijke omgeving anders in te richten. Zijn werk komt voort uit een fascinatie voor architectuur, stedelijke dynamiek, en bouwkundige constructies. Havermans vraagt zich af hoe ver architectuur is afgeraakt van de basis: bouwen als beschutting tegen weer en wind. Wat kan je nog zelf doen? En wordt dat wel van je verwacht in een maatschappij waar alles draait om efficiëntie, snelheid en standaardisatie?