Kunst in Opdracht

DordtYart streeft er naar de sfeer te creëren van een bedrijvige werkgemeenschap, met kunstenaars uit het buitenland die er tijdelijk verblijven en kunstenaars uit Nederland die aan een opdracht werken. Een plek ook waar studenten en hun begeleiders gezamenlijke kunstprojecten uitvoeren en waar jongeren door ze in te zetten als assistenten van kunstenaars, publieksbegeleiders of in de aanwezige horecagelegenheid, een beroep leren uit te oefenen. Een gemeenschap waar een breed publiek en bewoners uit de omgeving op een bijzondere manier kunnen kennis maken met kunst en kunstenaars.

De artistiek inhoudelijke aanleiding voor een opdracht is de hal zelf en zijn geschiedenis. De locatie vraagt om werken met een grote fysieke zichtbare of anderszins nadrukkelijke – bijvoorbeeld akoestische - aanwezigheid. En de locatie vraagt om werken die refereren aan wat zich aan werkzaamheden in de hal heeft afgespeeld. Er werd daar iets gemaakt, geassembleerd, er werd gesleuteld, geboord, gehamerd, er werden geavanceerde technische middelen toegepast, maar niet zonder het vakmanschap van ouderwets handwerk. Daarnaast was de hal in zijn bloeitijd ook een netwerk van menselijke interacties en sociale processen. Er was het komen en gaan werknemers en leveranciers, specifieke geluiden, wassen en douchen na het werk, de bedrijfskantine.

Opdrachten worden gegeven binnen het scala van deze en dergelijke associaties met de locatie. Er worden geen thema’s per tentoonstellingsjaar vastgesteld. Het gaat steeds om een associatief verband van kunst en hal dat wordt gehanteerd voor de selectie van kunstenaars en dat, zo is de ervaring, door de bezoekers heel goed wordt begrepen en gewaardeerd. Techniek, het gebruiken van wetenschappelijke inzichten, de waarneming van licht en geluid, vakwerk en handwerk, de architectonische schoonheid van industrieel erfgoed, de insteekhaven, de kantine, scheepsbouw, de akoestiek, dat en nog veel meer kan aanleiding zijn voor een opdracht.

Dit gevoegd bij de voorkeur van de initiatiefnemers van DordtYart voor installatiekunst en sculptuur en gevoegd bij de voorwaarde om met bezoekers te kunnen communiceren, levert de criteria voor een uitnodiging voor een opdracht. De samenstellers van de halfjaarlijkse presentaties in DordtYart selecteren kunstenaars die in hun oeuvre blijk geven van belangstelling voor het hierboven omschreven spectrum van onderwerpen, en die in hun manier van werken kunnen voldoen aan de vereiste communicatieve vaardigheden. Daarnaast wil DordtYart enerzijds graag kunstenaars de kans geven werk te produceren dat binnen de beperking van het eigen atelier normaal gesproken moeilijk te realiseren is, en anderzijds de kans bieden nieuwe werkmethoden en vormen te onderzoeken als een reactie op de mogelijkheden van de hal.